Niekoľko chýb pri tvorbe loga

Chceš sa poučiť z chýb pri tvorbe loga? Tento článok ti k tomu pomôže.
Blog | 22.03.2021

Dizajn loga vytvorený pre seba

Pri grafike loga sa stretávame s majiteľmi firiem, ktorí presadzujú osobný vkus (svoje nakreslené logo) a zabúdajú na požiadavky a potreby zákazníka.
Dôležité je pochopiť, kto je cieľovým zákazníkom a potom sa o ňom dozvedieť čo najviac.
Firmy by sa tak mali obrátiť na cieľové publikum, aby získali jeho perspektívu, a k tomu si najať profesionálneho dizajnéra, ktorý to prevedie na fungujúce logo. Pamätajte, že dizajn je určený pre cieľové publikum, nie pre seba.

Potlač loga na reklamných predmetoch

 

Zvážili ste rôzne obmedzenia pre použitie loga ?

Bude klient potrebovať logo, ktoré je vytlačené na pere a slúžiť ako reklamný predmet?  Alebo bude logo vytlačené na firemných autách vo veľkom rozmere? Zistite, ako sa bude logo používať, skôr ako začnete uvažovať o dizajne.
Nie je nič horšie, ako keď logo síce vyzerá dobre na WEB stránke, a váš klient ho bude chcieť dať vyšiť na tričko a vy zistíte, že to nie je možné. Logo v prevedení na výšku alebo na šírku?

Pri vytváraní loga sa spoliehate na digitálne triky

Čo sa stane s logom, keď na tmavom pozadí odstránite prechody, efekty tieňov a zmeníte farbu na bielu? Takto si môžete vyskúšať, či stále vidíte logo perfektne. Ak nie, je čas nad tým znova popremýšľať. Pravidlom je navrhnúť logo v najjednoduchšej podobe. Keď už podstata loga funguje, môžete zvážiť použitie nejakého triku na vylepšenie, nikdy však ako podstatnú súčasť dizajnu.

Dôraz na kombináciu farieb

Velmi častá chyba. Logo by malo najprv vznikať ako čiernobiele – pridanie farieb by malo byť až posledným krokom. Každá firma niekedy potrebuje použiť logo v čiernobielom variante. Klient si napríklad vytlačí firemné materiály na čiernobielej tlačiarni – bude logo stále jasne rozpoznateľné?

Použitie vektorových databáz

Používanie databáz pre tvorbu loga nie je nezákonné, porušuje to však dobré zásady logodizajnu. Logo by malo byť unikátne a vo vzťahu ku klientovi exkluzívne. Pokiaľ využijete ako základ loga obrázok z databázy, vystavujete sa tým riziku, že už niekto rovnaké alebo podobné logo použil.

Logo - rôzne prevedenia

Chybne zvolený font alebo viac fontov v jednom logu

Výber vhodného fontu nie je jednoduchý. Jednotlivé písmená (rezy) by nemali byť príliš blízko seba, aby ostal nápis dobre čitateľný. Väčšie rozostupy naopak zhoršujú sústredenosť. Zle zvolené fonty se v logu ocitnú preto, že sa ich výberu nekladie dostatočný dôraz. Môže to byť ovplyvnené opäť chybou a to, že sa font grafikovi zapáči.

Nebojte sa pristúpiť k „Redizajnu“ loga aj keď používate logo roky a zákazníci sú na logo zvyknutí.
Viac o redizajne loga sa dočítate v našom článku: Prečo redizajn loga