Prekonajme koronakrízu spoločne!

Vačšina firiem sa ocitla na kraji priepasti, o tom niet pochýb. Len spoločné úsilie všetkých v tomto boji má šancu na úspech.
Blog | 31.03.2020

Väčšina firiem nielen na Slovensku, ale aj v Európe (s miernym zveličením na celom svete) zostala zaskočená rýchlym vývojom udalostí, ktoré so sebou priniesla súčasná kríza vyvolaná koronavírusom. Ani my nie sme výnimkou. 

Táto udalosť, okrem iných, zásadne zmení aj pohľad na marketing. Predovšetkým pri tvorbe analýz a stratégií. Budeme opatrnejší a do vonkajších faktorov určite dáme jednu neznámu, ktorej váhu budeme vedieť prideliť len na konci tejto krízy. Napríklad tí, čo používajú analýzu STEP (príp. PEST, či PESLE) si budú musieť pridať faktor H (nazvyme ho pracovne Health). Pri interných analýzach, napr. SWOT, budeme musieť v hrozbách počítať s dôsledkami tejto neznámej, ktorá bude významne meniť parametre marketingových výstupov (napr.: dĺžku kampaní, ich veľkosť, launching produktov a pod.)

Aj keď drvivá väčšina z nás (keď nie všetci) podcenila jednu dôležitú vec, že jedným z negatív globalizácie, budú aj globálne choroby, ktoré môžu ochromiť globálnu ekonomiku. A varovania už boli napr.: SARS, MERS apod. Táto kríza však globálne zasiahla nielen stranu dopytu, ale výrazne aj stranu ponuky. Ako sa s tým vysporiadame bude záležať na každom z nás, a to doslova. Všetci asi chápeme, že to pôjde len spoločným usilím. Musíme postaviť späť to, čo nám táto kríza prostredníctvom koronavírusovej bomby zbombardovala.

 

Preto aj naša agentúra si dala za cieľ pridať sa ku tomuto úsiliu, a to tým, že využijeme všetky svoje kapacity (schopnosti, skúsenosti) nielen na prípravu firiem na deň, keď sa skončí karanténa, ale aj tým ktorí v tejto chvíli vedia realizovať obchody prostredníctvom internetu. Dôležité bude nepredĺžiť si krízu ešte aj vlastnou nepripravenosťou, lebo to može byť pre mnohých ten povestný posledný klinec. 

Rozhodli sme sa, že až do konca krízy pre Vás budeme pripravovať špeciálne KORONABALÍKY, ktoré vám možu výrazne ušetriť náklady za marketing, grafiku, či webové služby. Zároveň vás budeme na našej webstránke aktuálne informovať o našich postrehoch z oblasti marketingu, prípadne doporučeniach v tomto období. Neváhajte a napíšte aj vy nám (kontakt) vaše problémy a postrehy, a my vám radi poradíme alebo vás aspoň nasmerujeme na možné riešenia.

Tešíme sa na spoluprácu, spolu to určite zvládneme! Never give up!

 

Juraj Halász
konateľ