Branding novej ambicióznej značky

Základné logo
Inverzné logo