Refresh vizuálnej identity pre Hotel Yasmin Košice

Známy hotel v Košiciach si už zaslúžil vizuálny refresh. Tak sme sa do toho pustili.
Pôvodné logo
Nové logo