Unikátne webstránky

Webstránky, ako účinný online nástroj marketingovej komunikácie, sú už dnes povinnou výbavou firiem. Firma, ktorá nemá v súčasnosti webstránku (až na výnimky a výnimočné segmenty), ako keby ani neexistovala.

VYTVORME SPOLU ÚSPEŠNÚ A EFEKTÍVNU WEBSTRÁNKU

Úspešný web musí odzrkadlovať očakávania jeho úžívateľov

Až 98% požiadaviek pri tvorbe webstránok (či webových riešení) zahŕňa: mať pekný webdizajn, byť lepší ako konkurent, a samozrejme za čo najprijateľnejšiu cenu. Inými slovami väčšina klientov chce efektívny a úspešný web

V čom teda tkvie tajomstvo efektívnej a úspešnej webstránky?

a) kvalitný vstupný briefing so správnym stanovením cieľov, ktoré sa od webstránky očakávajú (predaj, získanie mailovej adresy, podpora projektov, rezervácie apod.) 
b) analýzy na základe vstupného briefingu, v drvivej väčšine sú to: analýza konkurencie a analýza kľúčových slov
c) implementácia výsledkov analýz do štruktúry a funkcionalít webstránky (UX/UI), pri náročnejších projektoch príprava viacerých variácií
d) signifikantný dizajn webstránky so silným prepojením na definície v dizajn manuále 
e) kvalitné kódovanie
f) aktívna práca s webstránkou aj po jej spustení
g) rýchly servis webstránky