HN: Na čo si pri online kvalite treba dať pozor

Online kvalitatívny výskum ponúka anonymný a časovo neobmedzený vzťah s respondentom.
Aktuality | 07.02.2015

Online kvalitatívne prieskumy predstavujú inovatívnu metódu prieskumu trhu, podstatou ktorej je diskusia s respondentmi. Tá však neprebieha v reálnom, ale vo virtuálnom prostredí.

Až 88 % marketérov má skúsenosti s online prieskumami, z nich 84 % bolo s týmto typom prieskumu spokojných.

Na čo si pri online kvalite treba dať pozor?

Online kvalitatívne výskumy môžu mať aj nálepku menej kvalitných. Koniec koncov tak ako všetky prieskumy realizované pomocou internetu. Ide skôr o predsudok. Aby však online kvalitatívne výskumy splnili svoj účel, treba si vopred uvedomiť, že sa nedajú použiť na každý typ problému.  Pri rozhodovaní sa o online kvalitatívnom výskume treba myslieť hlavne na tieto limity...

  • Do prieskumu môže byť zapojená len internetová populácia. 
  • Nie je vhodný na zisťovanie vedomostí, môže tu vzniknúť riziko „googlovania“, keďže počas samotnej realizácie prieskumu nevidíme samotných respondentov.
  • Nie je vhodný pre testovanie 3D stimulov.
  • Interakcia respondentov je obmedzená.
  • Na tento typ prieskumu si treba vyčleniť dostatok času, tému je potrebné nechať rásť a rozvíjať.
  • Nie je vhodné skúmať v rámci jedného výskumu viacero tém.
  • Priame náklady na online kvalitatívny prieskum sa javia ako nízke. Treba si však uvedomiť, že ide o nesmierne náročný typ prieskumu, ktorého úspech závisí od kvalifikovaného moderátora – výskumníka. Ten okrem iného pomáha respondentom správne sa zapájať do diskusie a vhodne „naplniť“ danú tému a súčasne využíva online aj offline komunikáciu, aby do diskusie zaangažoval všetkých účastníkov.
  • Online kvalitatívne platformy neposkytujú automaticky aj interpretáciu. Samotná analýza a interpretácia dát si vyžaduje ďalší čas potrebný na jej spracovanie. 

 

(uverejnené na www.hnx.sk 05.02.2015, zdroj: Ivana Kamhalová, TNS Slovakia)