TREND: Na online reklamu dali vlani slovenskí inzerenti viac

Na online reklamu dali vlani slovenskí inzerenti podľa IAB o takmer 15 percent viac oproti roku 2013.
Aktuality | 26.04.2015

Oproti roku 2013 to predstavuje 14,7-percentný nárast. Údaje pozostávajú z nahlásených čistých inzertných príjmov, bez započítania agentúrnych provízií a bonusov, ako aj mediálne partnerstvá relevantných členov IAB a odhadu nadnárodných a slovenských nečlenských hráčov.

Podľa odhadov mediálnej siete ZenithOptimedia dosiahli vlani reálne výdaje na internetovú reklamu na Slovensku 60 milióna eur. Podľa agentúrnych odhadov predstavoval nárast 3,4 percenta.

„Keďže dochádza k väčšej diverzifikácii pôvodných objemov do viacerých segmentov (video, mobile, vplyv programatického nakupovania a podobne), bude príprava kvalifikovaných odhadov nečlenských médií stále viac metodologicky náročnejšia,“ uvádza v správe výkonná riaditeľka IAB Slovakia Michaela Slaninová.

V súčasnosti má IAB Slovakia 36 členov. Objemy za publikované dáta nahlásilo 20 členských médií.

Vo svete stále viac peňazí smerujú zadávatelia do videa a mobilnej reklamy. Slovenské členské médiá zaznamenali v medziročnom porovnaní pokles príjmov z online videa a naopak nárast príjmov z mobilnej reklamy. V absolútnom vyjadrení predstavuje spolu tento objem približne 1,6 milióna eur. Podiel týchto dvoch formátov na celkovom objeme online reklamy klesol z 5,1 percenta v roku 2013 na 4,7 percenta v roku 2014. Tento segment je však vzhľadom k tomu, že ho tvorí iba niekoľko hráčov, výrazne závislý od ich individuálnych projektov.

Podiel mobilnej reklamy výrazne zaostáva za realitou trhu. Podľa oficiálnych výsledkov návštevnosti internetu AIMmonitor v marci tohto roka tvorili užívatelia mobilných zariadení už takmer 48-percentný podiel z celkovej slovenskej internetovej populácie.

Typy internetovej reklamy

  Celkové príjmy (tis. eur) Podiel segmentu na
celkových príjmoch (%)
  2014 2013 2012 2014 2013 2012
Display 36 032 23 607 21 330 48,0 35,9 38,1
Paid-for search 19 005 25 187 20 232 25,0 38,3 36,1
Classifieds & Directories 18 956 15 806 12 447 25,0 24,0 22,2
Other 1 530 1 234 2 014 2,0 1,9 3,6
Total 75 523 65 834 56 023 100,0 100,0 100,0

PRAMEŇ: IAB Slovakia

Najdominantnejším formátom bola aj vlani displayová reklama, ktorá z celkových inzertných výdavkov tvorila takmer polovicu (48 percent).

Minulý polrok pristúpilo IAB k exaktnejšiemu rozdeleniu objemov display reklamy a paid for search nečlenských médií, preto medziročné porovnanie (2014/13) celkových objemov týchto typov reklamy nie je možné. Členské slovenské médiá dosiahli 7,5-percentný medziročný rast príjmov z display reklamy, čo je oproti minulému obdobiu citeľné spomalenie.

Zároveň rast roka 2014 zásadne potiahol až druhý polrok. Za rastom príjmov z display reklamy niektorých najväčších médií je už i minoritný príjem zo slovenských riešení RTB – programmatic nakupovania a zároveň vyčlenenia väčšej časti inventory pre Google Display Network.  

Progresívne rastúci typ je kontextová PPC reklama alebo katalógová inzercia (classifieds and directories). Tá dosiahla 25-percentý podiel na celkových príjmoch. Zo sumárneho pohľadu (členské i nečlenské objemy) predstavovala v porovnaní s rokom 2013 nárast o 20 percent. Len v slovenských médiách vzrástol objem tohto typu reklamy o 15,3 percenta.

Rovnaký, 25-percentný podiel mal aj paid for search. Medziročné porovnanie rastu paid for search kvôli zmenám v metodike zaraďovania príjmov nečlenov tiež nie je možné. Vzhľadom k nízkemu podielu slovenských členských médií na tomto type reklamy nie je relevantné posudzovať ani zmeny v objemoch členov.

(uverejnené na medialne.trend.sk, 23.04.2015)