TREND: Výdavky na reklamu vlani podľa TNS vzrástli

Napriek 17-percentnému zníženiu svojich mediálnych investícií zostáva Slovak Telekom najväčším zadávateľom reklamy. Nasledovali Orange a O2 Slovakia.
Aktuality | 02.05.2015

Domáci reklamný trh vzrástol v roku 2014 na základe výsledkov monitoringu spoločnosti TNS Slovakia o 4,7 percenta. Tempo rastu bolo najpomalšie od roku 2011. Podľa cenníkových cien, bez započítania zliav, barterov a bonusov, tak firmy investovali do reklamy takmer 1,08 miliardy eur. Reálne sumy sú oproti monitoringu násobne nižšie.

Podľa prognóz výdavkov na reklamu, ktoré vypracovala agentúra ZenithOptimedia, dosiahli v roku 2014 na Slovensku čisté mediálne investície vrátane internetu hodnotu 512 miliónov eur. Medziročne tak vzrástli o 1,5 percenta.

Prehľad výdavkov do reklamy

Mediatyp Výdavky do reklamy
2014 (€)
Zmena
2014/13 (%)
Podiel na mediamixe
2014 (%)
Televízia 748 584 241 5,5 69,5
Rádio 70 765 641 5,7 6,6
Print 176 179 178 0,6 16,4
Outdoor 77 175 089 6,3 7,2
Kino 3 741 923 9,3 0,3
Spolu 1 076 446 072 4,7 100,0

PRAMEŇ: TNS Slovakia

Celkové čísla minulého roka podľa TNS Slovakia ukazujú, že medziročne rástli všetky mediatypy. Vzhľadom na takmer 70-percentný podiel televízie v mediamixe tradičných médií bol jej nárast výdavkov o 5,5 percenta najvýznamnejším akcelerátorom medziročného vývoja celého reklamného trhu. 

Objem využitého reklamného priestoru sa v rôznych médiách vyvíjal odlišne. V celoštátnych televíziách sa zvýšil objem odvysielaného reklamného času o 10 percent, hoci výdavky do reklamy rástli iba polovičným tempom. 

Hodnota reklamného času v rádiách v roku 2014 vzrástla. Klesol počet odvysielaných reklamných minút  o 6,3 percenta, ale rádiá zaznamenali nárast investícií do reklamy o 5,7 percenta. Aj v printoch poklesol počet inzertných strán o 2,6 percenta a výdavky do reklamy v nich vzrástli o 0,6 percenta. 

Najväčších desať inzerentov investovalo vlani do reklamných kampaní  takmer 246 milióna eur, čo je 23 percent z celkového objemu reklamných výdavkov. Medziročne títo zadávatelia zvýšili svoje investície do reklamy o 1,5 percenta. Do prvej desiatky sa minulý rok dostala prvýkrát Prima banka, ktorá medziročne zvýšila výdavky do reklamy o 27 percent.

TOP 10 zadávateľov 2014

Poradie Zadávateľ Výdavky do reklamy
(€)
Zmena
2014/13
1. Slovak Telekom 43 077 004 -17%
2. Orange 40 982 484 -2%
3. O2 Slovakia 27 389 220 26%
4. Lidl 27 285 009 33%
5. Unilever 25 784 132 23%
6. Henkel 21 004 207 -21%
7. Slovenská sporiteľňa 17 143 883 -10%
8. Tesco Stores 14 774 706 3%
9. Prima banka 14 738 670 27%
10. Poštová banka 13 637 208 -2%

PRAMEŇ: TNS Slovakia

Tradične najviac inzerovali vlani banky (vrátane stavebných sporiteľní a poskytovateľov pôžičiek v hotovosti). Tie investovali do reklamy o 21 percent viac ako v roku 2013. 

Nasledovali ich telekomunikačné služby a na tretej pozícii boli autá. Na podporu telekomunikačných služieb sa minulo o 10 percent menej. Klesala aj propagácia áut a liekov.

(uverejnené na medialne.etrend.sk, 01.05.2015)