7 dôvodov prečo si firmy adoptujú Integrovanú Marketingovú Komunikáciu

Pozrite si 7 vecí, ktoré podnecujú použitie Integrovanej Marketingovej Komunikácie (IMK) u firiem.
Blog | 24.05.2021

Zdroj/obrázok: Freepik.com

Pokrok v komunikačných technológiách

Technologický pokrok je viditeľný takmer vo všetkým odvetviach, avšak v marketingu a komunikácii o to viac, pretože neustále vznikajú nové platformy a technológie, ktoré ľudia používajú a predstavujú novú príležitosť pre firmy spojiť saso zákazníkmi. Veľa možností komunikácie môže spôsobiť chaos a sťažiť dosahovanie jasných cieľov firmy. Preto ich zladenie začína hrať prím. 

Organizácia a efektivita

Ďalší benefit IMK spočíva v operačnej perspektíve, ktorá zefektívňuje komunikačné aktivity a vytvára tak príležitosť pre zvyšovanie profitu. Preto je to možnosť, ako firma môže efektívnejšie využiť budget na marketingovú komunikáciu a zároveň zlepšiť merateľné výsledky. Zároveň koordinovaný rozvoj značky môže poslúžiť ako konkurenčná výhoda sama o sebe.  

Zacielenie publika

Publikum má stále väčšiu tendenciu byť fragmentované a preto je dôležité sledovať zmeny, ktoré ovplyvňujú prenos správ, aby ich bolo možné zastihnúť cez správne médium a v správnom čase. Týka sa to najmä cien a dostupnosti mediálnych kanálov. Taktiež je dôležité monitorovať zmeny komunikačných technológií, pretože cieľové publiká sa na nich čoraz rýchlejšie adaptujú a preto sú nové technológie čoraz častejšie používané firmami na marketingovú komunikáciu. Pri IMK sú kampane flexibilné, čo sa týka ich využiteľnosti a ľahko prispôsobiteľné podľa potreby zacielenia publika. 

Konzistentnosť a jasnosť komunikácie

Vďaka IMK sa v komunikácii kladie dôraz na efektivitu ‘’messagu’’ cez dôraz na kľúčové myšlienky, ktoré budú prezentované konzistentnou komunikáciou bez ohľadu na to, ktorý kanál alebo ktorý komunikačný nástroj bude použitý. Zabezpečí to menej zmätku ohľadom pochopenia významu ‘’messagu’’, a zároveň príležitosť budovať reputáciu a pozíciu značky, produktu či firmy.

Nižšie náklady

IMK poskytuje priestor k štandardizácii komunikačného obsahu a teda dokáže do istej miery redukovať výdavky spojené s jeho tvorbou naprieč zvoleným komunikačným mixom.

Synergia komunikačných nástrojov

Konzistentná komunikácia naprieč rôznymi komunikačnými nástrojmi dokáže doniesť silnejší želaný efekt. Napríklad televízna reklama môže byť podporená propagáciou priamo v obchode a na sociálnych sieťach prezentujúca rovnaký obsah s rovnakým cieľom. 

Posilnenie konkurenčnej výhody

IMK sama o sebe môže byť tak efektívna, že samotná bude konkurenčnou výhodou firmy ak je robená správne. Zároveň IMK kampane vedia konkurenčnú výhodu firmy oveľa jasnejšie a efektívnejšie odprezentovať ako viacero úplne rozličných a nesúvisiacich reklám. 

Zaujala vás téma integrovanej marketingovej komunikácie?  Ak sa chcete dozvedieť viac, napíšte nám a my sa s vami radi podelíme o naše vedomosti, ktoré vám pomôžeme uplatniť v praxi a nastaviť tak správne vašu integrovanú marketingovú komunikáciu

 

Váš tím Efektívny Marketing