7 výhod ONLINE marketingu

V posledných rokoch počúvame o online marketingu na každom kroku a postupom času stále rastie jeho relevancia a miera použitia firmami. Je to najmä preto, že zákazníci sa čoraz viac vyskytujú v online priestore a sú tam ľahko zastihnuteľní.
Blog | 02.06.2021

Preto aj marketing ako taký sa začal preskupovať do online sféry. Online Marketing zahŕňa PPC kampane, SEO, Sociálne Siete, E-mail Marketing či samotné webové stránky firmy. Teraz sa však pozrieme bližšie na to, prečo je výhodné využívať túto formu marketingu a v čom je online marketing lepší od toho klasického offlinového? 

Možnosť interagovať

Online marketing priniesol možnosť vytvoriť si medzi firmou a zákazníkmi vzťah a dialóg, kde sa zapájajú obe strany. To je práve perfektný spôsob, ako zákazníka vtiahnuť a zapojiť do života firmy. Tým sa zákazník môže cítiť ako jej súčasť, aktívne pomáhať promovať obľubenú značku recenziou, likom, sharovaním alebo komentárom a stáva sa tak priamym ambasádorom značky. To je perfektná príležitosť, ktorú firmám otvoril práve online marketing. 

Zdroj/obrázok: Freepik.com

Získavanie feedbacku a insightu

Súvisí to s práve spomenutou možnosťou interakcie, kde zákazník nie je iba respondentom pasívne prijímajúcim informácie od firmy ale taktiež môže vyjadriť svoj názor či skúsenosť, čím firma získava veľmi vzácny vhľad do svet zákazníka. Je to veľmi efektívna forma, ktorá dopĺňa marketingové prieskumy, keďže zákazníci sami zdieľajú svoje postrehy a názory a firme tieto zistenia môžu pomôcť sa posunúť vpred tým správnym smerom a uspokojiť potreby trhu a vylepšiť svoje slabšie miesta.

Presnejšie zacielenie

Online marketing a hlavne PPC kampane poskytujú firmám možnosť zacieliť len na zvolené publikum, pre ktoré má reklama zmysel. To znamená, že peniaze vynaložené do tejto formy reklamy majú oveľa väčšiu návratnosť a reklama by mala byť o to efektívnejšia. Tým, že PPC kampane sú založené na pravidle ‘’plať za klik‘‘, firmy zaplatia iba to, čo sami ľudia vyhľadali alebo ich zaujalo a preto sa rozhodli na to kliknuť. 

Lepšia merateľnosť

Jedna z hlavných výhod využitia online marketingu je dostupnosť dát a ich vyhodnocovanie, ktoré podáva firme presný obraz o úspešnosti kampane, o preferenciách a správaní zákazníkov, čo firmám umožňuje vylepšovať svoju komunikáciu, kampane a stratégie. Na základe merateľnosti vie firma zistiť, koľkých a akých zákazníkov oslovila, koľko ju to stálo či čo firme daná kampaň alebo online marketingový nástroj priniesol.

Zmysluplný obsah a budovanie značky

Tvorenie a poskytovanie reálnej hodnoty zákazníkovi má oveľa väčšiu účinnosť ako jednosmerné tlačenie informácií, ktoré zákazník nepotrebuje a v konečnom dôsledku môžu iritovať. Cez kvalitný, rôznorodý, kreatívny a hlavne zmysluplný obsah sa tak zákazníci môžu dozvedieť zaujímavé informácie využiteľné v reálnom živote, či skrátka zrelaxovať sa a zabaviť. A práve cez poskytnutie takejto hodnoty relevantnému publiku, si značka buduje svoj kredit, renomé a reputáciu. Taktiež sa dostáva značka do povedomia, avšak prijateľnejším spôsobom. 

Dosah bez limitov

Online sféra nie je limitovaná časom prevádzkovania a ani tým, kde firma sídli alebo aké trhy chce osloviť. Firmy môžu vďaka online marketingu mať oveľa ľahší prístup k zahraničným trhom a to 24/7 bez obmedzení.

Nižšie náklady

Online marketing je vo všeobecnosti menej náročný na financie. Jednak kvôli lepšiemu zacieleniu a jednak preto, že inzerčný priestor na internete je vo všeobecnosti cenovo dostupnejší ako napríklad televízny spot. Taktiež dobre spravené webstránka či e-shop môže predať viac ako kamenná predajňa s neporovnateľne nižšími nákladmi na prípravu či prevádzku. 

Napíšte nám, aké máte vy skúsenosti s online marketingom? Používate ho? Doniesol vám želané výsledky? Radi sa s vami podelíme o naše vedomosti a pomôžeme vám ich pretaviť do úspešnej online stratégie, ktorá vám prinesie želaný efekt. 

Váš tím Efektívny Marketing