Brand a blind testing v praxi

Ako vplýva samotná značka na zákazníkov? Pozrime sa na to v praxi. Test produktov naslepo.
Blog | 08.07.2021

‘’Blind testing‘‘ alebo aj ‘‘test produktov naslepo‘‘ je veľmi obľúbený marketingový experiment, kde sa testuje vplyv značky na mienku zákazníkov v súvislosti s produktom. V tomto blogu si ukážeme dva prípady z praxe, ktoré dokazujú, že značky majú oveľa väčší význam ako si uvedomujeme a práve psychológia za značkou a asociácie s ňou spojené sú pre úspech firmy a predajnosť rozhodujúce.

MEJINI NESKAH/SHUTTERSTOCK

  1. PEPSI vs. Coca Cola

Večný boj dvoch nápojových gigantov je známy snáď každému a preto si uvedieme ako prvý príklad ochutnávací blind test práve na týchto dvoch značkách. Čo myslíte ako dopadol a ako prebiehal? 

Dve zhodné skupiny spotrebiteľov sa podrobili ochutnávaniu diétnych verzií konkurenčných nápojov Pepsi a Coca Cola. Prvá skupina sa podrobila ochutnávke naslepo, teda spotrebitelia nevedeli akú značku konzumujú, teda ich preferencie boli tvorené čisto chuťovými vnemami.

Druhá skupina na rozdiel od prvej taktiež ochutnávala nápoje, avšak s vedomím toho, akú značku práve degustujú.

Výsledky blind testu boli alarmujúce. Pri teste na slepo bez vedomosti značky viedla jednoznačne diétna verzia Pepsi, kde ju zvolilo za lepší nápoj až 51% ľudí, pričom Coca Colu by si podľa chuti zvolilo iba 44% opýtaných a 5% sa nevedelo rozhodnúť. Na druhej strane pri znalosti značky počas ochutnávky by si zvolilo diétnu Pepsi iba 23% ľudí, ale Coca Colu až 65% a 12% sa nevedelo rozhodnúť.

Tento blind test sa vykonal opakovane pre potvrdenie alebo vyvrátenie správnosti výsledkov. Výsledky však boli aj pri druhom experimente rovnaké, čo potvrdzovalo, že značka ako taká má výrazný vplyv na rozhodnutia a názor spotrebiteľov.

Zaujímavosťou je, že pri druhom blind testingu bol použitý skener mozgu, ktorý monitoroval mozgovú aktivitu. Tá mala pomôcť objasniť, prečo sa výsledky pri znalosti značky líšia. Zistilo sa, že prvá skupina, ktorá ochutnávala nápoje naslepo mala aktívnu tú časť mozgu, ktorá bola čisto stimulovaná chuťovým vnemom. Avšak v prípade druhej skupiny, ktorá si bola vedomá toho, o ktorú zo značiek ide bola aktívna časť mozgu zodpovedná za komplexnejšie a ‘’vyššie’’ myslenie.

kioskscostofownership.com

  1. Toyota vs. Chevrolet

Druhý príklad, ktorý uvedieme, je z praxe a to dokonca z automobilového priemyslu. Ide o ‘’join venture’’- spojenie dvoch značiek Toyota a Chevrolet od General Motors. Obe uviedli svojho času na trh identické auto jedno pod názvom Toyota Corolla a druhé ako Chevrolet Prizm.

Napriek tomu že išlo o totožné vozidlo a náklady na výrobu boli rovnaké, Toyota predávala auto s vyššou cenou ako Chevrolet, no napriek tomu získala až dvojnásobok podielu na trhu v porovnaní so Chevroletom.

Dôvod rozličnej predajnosti bol vo vnímaní značky zo strany zákazníkov, kde mala Toyota  skvelú povesť a bola spájaná so spoľahlivosťou áut, pričom autá od General Motors boli vnímané ako menej spoľahlivé.

Spomenuté príklady len dokazujú, že trvalé a cielené budovanie značky je extrémne dôležité pre úspech businessu a aj pre tržby. Nie je náhoda, že firmy, ktoré masívne investujú do brand buildingu sú úspešnejšie a je ich veľmi ťažké na trhu dobehnúť.

Chcete aj Vy vyskúšať silu Vašej značky v porovnaní s konkurenciou z pohľadu zákazníka v praxi? Zrealizujeme Vám blind testing od A po Z, pretože aj marketing môže byť zábava. Taktiež Vám radi pomôžeme s budovaním značky. Neváhajte nás KONTAKTOVAŤ.

Váš Efektívny Marketing.