Marketingové analýzy a ich význam

Pozrite si rýchly prehľad základného rozdelenia marketingových analýz
Blog | 04.01.2020

Analýzy interného prostredia

Interná analýza alebo aj analýza interného prostredia spoločnosti nám poskytne reálny pohľad na postavenie spoločnosti. Spolu s ďalšími analýzami nám poskytne informácie na základe, ktorých dokážeme zvoliť vhodnú stratégiu pre budovanie značky, rast tržieb a ďalších cieľov, ktoré si pred marketingovým auditom zvolíme. Poznať skutočnú situáciu a stav spoločnosti je jednou z najpodstatnejších faktorov ak chceme skutočne dosiahnuť stanovené ciele. Interná analýza nám poskytne pohľad na silné a slabé stránky podniku, kvalitu a kvantitu disponibilných zdrojov ako aj konkurenčné výhody. Pri tejto analýze je dôležité objektívne hodnotenie jednotlivých faktorov, nakoľko v konečnom dôsledku po porovnávacích analýzach a súhrnných výsledkoch je nutné si uvedomiť svoje strategické schopnosti. Bez reálnych vstupných údajov nie je možné dosiahnuť reálne výsledky na trhu.

Najčastejšie používané analýzy: SWOT, 5C, BCG, analýza zraniteľnosti, analýza konkurenčnej sily
 

Analýzy externého prostredia

Analýza makroprostredia nám pomôže doplniť existujúce faktory k už analyzovaným interným faktorom spoločnosti. Nakoľko je trh ako živý organizmus spoločnosť nesmie ignorovať sily, ktoré pôsobia v okolí podniku a majú naň priami vplyv. V tejto časti je podstatné skúmať ekonomické faktory prostredia v ktorom spoločnosť pôsobí. Podstatný je aj vedecko-technický stav prostredia v ktorom identifikujeme napríklad možnosti nových výrobných procesov, technológie balenia alebo vlastnosti baliacich materiálov, čo v konečnom dôsledku bude mať vplyv na to ako zákazník vníma Váš produkt v predajni a samozrejme aj na náklady spojené s výrobou a distribúciou Vašich produktov. Obraz o správaní sa potenciálnych zákazníkov, ich názoroch, preferencií a ďalších faktorov nám poskytne preskúmanie sociálneho prostredia. So sociálnym prostredím je úzko spätý demografický prieskum, vďaka ktorému budeme môcť definovať štruktúru obyvateľstva, ich pohyb, rozdelenie vekových kategórii a podobne. Politické a právne prostredie – ich vplyv sa prejavuje najmä zákonmi, ktoré nariaďujú alebo zakazujú určité činnosti, ktoré sa úzko týkajú aj nastavenia marketingovej stratégie. Podnik počas svojej činnosti neodmysliteľne ovplyvňuje aj prírodné prostredia a to ako sa k tomuto faktu postaví často ovplyvňuje aj verejnú mienku. Práve preto je nutné skúmať aj ekologické prostredie daného územia na ktorom spoločnosť pôsobí.

Najčastejšie používané analýzy: STEP (prípadne STEEP), analýza konkurencie, analýza mikro a makro prostredia

Analýzy trendov

Ako sme už spomínali trh je živý organizmus, ktorý sa vyvíja a taktiež sa vyvíjajú aj jeho časti ako sú zákazníci. Prvotný pohľad na správanie zákazníkov nám poskytne už analýza externého prostredia, avšak ak chceme poskytnúť zákazníkovi lepší produkt a získať tak konkurenčnú výhodu je nutné tieto trendy skúmať detailnejšie. V dnešnej dobe existuje množstvo nástrojov ako zistiť súčasné trendy. Okrem súčasných trendov nám niektoré z nástrojov ponúkajú aj historický vývoj trendov a taktiež predikciu tých súčasných. Tieto nástroje Vám síce poskytnú prehľad dát, ale je pre efektívne vyhodnotenie týchto faktorov je nutné chápať svojich zákazníkov, trh, konkurenciu a tieto trendy využiť vo svoj prospech.
 

Produktové analýzy

Mnoho spoločností sa sústredí na oslovenie čo najväčšieho počtu zákazníkov, o budovanie značky, zvyšovanie tržieb. Všetky tieto faktory sú určite veľmi podstatné. Avšak ak si zákazník Váš produkt aj kúpy a nebude s ním spokojný myslíte, že si ho kúpy znova? Skôr nie. Kvalita produktu je však iba jednou zo stránok produktovej analýzy.

Viete čo tvorí jadro Vášho produktu? Čo je základný produkt alebo čo je jeho rozšírený produkt a jeho pridaná hodnota? Pri detailnejšej analýze svojho produktu získate lepšie informácie o potenciálnych zákazníkoch, ktorý o Váš produkt budú mať skutočný záujem. Predávate viac produktov? Nie je ich príliš? Nepredávate jeden produkt na základe ďalších? Často sa stáva, že spoločnosť má až príliš širokú produktovú radu, čo v konečnom dôsledku má vplyv aj na efektívnosť predaja. Konkurencie je na trhu predsa dosť, tak si nekonkurujte samí sebe.

Najčastejšie používané analýzy: 3 stupňová analýza produktu, analýza životného cyklu výrobku, analýza uvedenia nového výrobku na trh

Analýzy výkonnosti kampaní

Mnoho manažérov, či riaditeľov si láme hlavu nad tým, že vložili množstvo zdrojov do reklamy a efekt je prinajlepšom na nule. Základnú chybu, ktorú robí množstvo firiem je že neanalyzujú výkonnosť (efekt) svojich kampaní. Ako sme už mnohokrát spomínali (a mnohokrát budeme) trh sa mení strašne rýchlo a aj vďaka týmto analýzam vieme zistiť ako na ne zákazník reaguje a môžeme sa zlepšovať. Každá analýza je jedinečná, nakoľko existuje mnoho firiem, mnoho segmentov trhu, množstvo produktov a taktiež to čo platilo pred rokom už nemusí platiť dnes. Míňanie zdrojov na reklamu a ich efekt nie sú priamo úmerné. Existujú trhy, kde aj s minimom zdrojov môžeme dosiahnúť pozitívny efekt, ale taktiež trhy kde ak na reklamu neminieme ani cent, konečný efekt bude pozitívnejší ako pri miliónovej investícii.
 

Testy (A/B, multivariačné testovanie,...)

Spustili ste novú krásnu webstránku, alebo vytvorili najmodernejšiu e-mailovú kampaň, ktorá Vás stála nemalé peniaze a konverzie z Vášho predaja narástli iba nepatrne? To je bežná situácia. Práve v takýchto situáciách sa využívajú porovnávacie testy aby sme zistili ako zákazník zareaguje na aj tie najmenšie zmeny. Umiestnenie produktov, kontaktu, nákupného košíka či len obyčajná zmena farby tlačítka s názvom „zaplatiť, môže mať veľký vplyv na to či adresát reklamy nakoniec nakúpi u Vás alebo u konkurencie.
 

Experimentálne metódy (zisťovanie preferencií zákazníka,...)

Súčasná pokročilá technika nám poskytuje obrovskú výhodu voči zákazníkom. Okrem vyššie spomenutých analýz získaných zo sledovania trendov, sledovania prostredia je možné a častokrát aj nutné (najmä na lokálnej úrovni) použiť práve experimentálne metódy. Okrem bežného dopytovania a vyhodnocovania preferencí pomocou dotazníku je možné využiť aj ďalšie experimentálne metódy. Stalo sa Vám, že ste v Piatok očakávali najvyššie tržby v týždni, ale tie boli naopak v Utorok? Skúmali ste niekedy koľko návštev zaznamenáte v ktorý deň? Viete ako máte vyskladanú predajňu alebo rozloženú webovú stránku? Aj tento presun a správanie sa zákazníkov, Vám môže pomôcť lepšie nastaviť predajné kanály a tím osloviť aj viac zákazníkov. Skúmali ste toto správanie pomocou záznamom na videokamerách či využili umiestnenie počítadla návštev ku vchodu? Okrem týchto metód existujú aj ďalšie modernejšie systémy, ktoré nám o zákazníkovi povedia niekedy viac, než si uvedomuje on sám.