Prečo redizajn loga?

Redizajn loga - teda jeho vylepšenie. Kedy je ten správny čas na redizajn?
Blog | 29.06.2020

Vytvorením loga sa všetko len začína.
BRANDING Vám slúži na to, aby Vás zákazníci vedeli rozoznať a odlíšiť od konkurencie.
Každý firemný materiál, ktorý používate smerom von k Vašim zákazníkom, potrebuje jasné pravidlá. K tomu Vám pomáha vytvorenie LOGOmanuálu alebo ešte podrobnejší DIZAJNmanuál.

Kedy je čas na redizajn loga?

Každé logo má nielen zaujať a byť originálne, ale hlavne sa musí prispôsobiť aktuálnym potrebám Vášho biznisu a technickým trendom (moderné, použiteľné, zapamätateľné). Redizajn loga neobišiel ani veľké a silné spoločnosti akými sú napr. PEPSI COLA, McDonald, Coca Cola...

Ukážky redizajnu loga

Redizajn značky Coca Cola

 

Redizaj značky Pepsi Cola

Logo vytvorené akýmkoľvek grafikom síce môže vyzerať pekne, ale graficky a technicky zaostáva. S logom, ktoré obsahuje grafické chyby, vždy narazíte na neskorší problém s jeho používaním v praxi. Napríklad, keď budete chcieť vytvoriť pečiatku alebo použiť logo na reklamných predmetoch, to bude až nemožné. Naopak profesionálny grafik už myslí dopredu aj na takého použitie a využije pri vytváraní loga farebné kombinácie, prípustné veľkosti, formáty a presne daný font (písmo).

Úprava loga nemusí byť vôbec veľká. Dá sa efektívne naviazať na stávajúce logo s pridaním kvalitnej modernej a technicky prijateľnej úpravy. Vo finále bude použitie loga – vizitky, hlavičkový papier, firemné tlačoviny, reklamné predmety, polepy – omnoho pútavejšie, ľahko zapamätateľné a technicky správne.

 

Viac ukážok brandingu si pozrite v našich REFERENCIÁCH.