Foto Video

Fotenie jedál pre Montana Steakhouse + Bar

Fotenie jedál prebiehalo priamo v priestoroch reštaurácie za pomoci aranžéra, osvetľovača a fotografa. Fotky boli použité nielen na WEB stránke v galérii, ale aj na soc. sieťach, rôznych reklamných plagátoch a letákoch.

Foto prestierania v reštaurácii
Foto jedla
Foto hlavného jedla
Foto polievky
Foto hlavného jedla - pohľad zhora
Foto steaku s prílohou
Foto polievky - pohľad zhora
Foto steaku
Foto hlavného jedla