Letáky / Propagačné materiály

Katalóg APLEND 2019/20

Firemný plnofarebný katalóg s úpravou fotiek, s vloženými presnými popismi jednotlivých kapacít, s využitím korporátnych prvkov a farieb, s jazykovou mutáciou, s prehľadným rozdelením jednotl. kapacít podľa umiestnenia...to všetko zahŕňa tento 48-stranový katalóg pre spoločnosť ponúkajúcu ubytovacie a reštauračné zariadenia vo Vysokých Tatrách a v Bratislave.
Katalóg je výborným marketingovým nástrojom, ako vizuálne predstaviť potenciálnym klientom službu či produkt. Vytvorený je jednak v tlačenej a jednak v elektronickej podobe. Našou úlohou pri zadaní bolo priviesť katalóg zákazníkovi až domov v tlačenej podobe.

Katalóg APLEND - obálka

 

Katalóg APLEND - úvod

Katalóg APLEND - predel

Katalóg APLEND - kapacita

Katalóg APLEND CITY - úvod

 

Katalóg APLEND + APLEND CITY - obálka