Logo / Branding

Dizajn manuál pre Restart Burger

Redizajn pôvodného loga bol nutný nie len z estetických, ale predovšetkým z technických dôvodov. Prečo? Vysvetlíme.

Pôvodné logá

Pôvodné logá reštaurácie

Redizajn pôvodného loga

Dizajnmanuál

Ekotaška s potlačou
Označenie prevádzky - závesné logo
Akciový plagát