Logo / Branding

Logo NEX a SALLY

Návrh lôg pre nový ekonomický informačný systém.

Návrhy lôg pre nový ekonomický informačný systém

Grafika roll-upov na eventy

Zadanie:  Ekonomický informačný systém NEX je súborom programových modulov na riešenie skladovej, účtovnej, ekonomickej, organizačnej a administratívnej agendy. SALLY je softvér pre fiškálne registračné pokladne. Je možné prepojiť ho s podnikovým informačným systémom NEX (prípadne aj s inými podnikovými IS). Zadaním klienta bolo navrhnúť dve logá reprezentujúce tieto informačné systémy, ideálne bolo, aby boli logá kompaktibilné.

CCG: Na základe zadania, sme navrhli viacero variant lôg. Pri jednom z návrhov lôg sme sa inšpirovali štítom, keďže ide o software (IS), ktorý má mať za úlohu ekonomicko-hospodársku ochranu a navrhli sme dve podobné logá. Tento návrh sa nakoniec klientovi zapáčil tak, že sa rozhodol ho používať pre svoje IS.