Reklamné kampane

Marketingová komunikácia pre Stabilitu - 2016

Grafické náhľady na jednotlivých reklamných nosičoch

Náhľad inzercie
Billboard
Leták
Spravodajca informačník
Claprám na pobočkách