Reklamné kampane

Reklamná kampaň 2018 pre Stabilitu

Grafický návrh celopolepu autobusu, realizácia. Ukážky grafík na reklamných nosičoch a propagačné materiály.

Ilustračný nákres polepu vozidla

Výsledná realizácia celopolepu

Polep autobusu celkový

 

Polep autobusu - pravá strana

Billboard
Citylight
Leták
Inzercia grafika
Banner
Billboard
Leták
Leták 01
Leták 02