Reklamné kampane

Reklamná kampaň Black Friday

Vizuál pre obrazovku televízora

Plagát Black Friday v Cherry Bistro & Bar

Vizuál Black Friday v Cherry Bistro & Bar pre Facebook

Menu plagát Black Friday v Cherry Bistro & Bar