Webstránky

Responzívna webstránka

Stále viac firiem začína dávať dôraz na kvalitnú webstránku, ako dôležitému komunikačnému kanálu so svojimi zákazníkmi.Tak je tomu aj v prípade projekčnej firmy H-AC Projekt, s.r.o.

Zadaním klienta bolo vytvoriť jednoduchú responzívnu webstránku pre projekčnú firmu. Často však jednoduché zadania sa rodia omnoho ťažsie, ako tie naozaj ťažké. Obojstrannou intenzívnou komunikáciou sa nám podaril celkom pekný výsledok. Veď posúďte sami!

Porovnanie responzívnej a neresponzívnej webstránky na smartfóne

Responzivita webstránky je vždy najlepšie viditeľná na najmenších zobrazovacích zariadeniach, ako sú napríklad smartfóny. Zachovanie grafických prvkov, čitateľného textu (minimálna veľkosť fontu), ale aj čo najväčšieho komfortu pri prechádzaní webstránky sú najdôležitejšie aspekty toho, aby návštevníci stránky (ak majú záujem o obsah) na webstránke nielen zotrvali, ale aj vykonali želanú akciu (kontakt, nákup, apod.).

Porovnanie responzívnej a neresponzívnej webstránky na rôznych zariadeniach

Pôvodná webstránka spoločnosti

 

Nová webstránka spoločnosti

Ale veď nakoniec posúďte sami a navšívte webstránku www.hacprojekt.sk.

Referencia klienta
S agentúrou Cassovia  Consulting Group, s.r.o. ide už o našu druhú redizajnovanú webstránku po www.pyd.sk. Tak ako v prvom prípade, aj v tomto sme s výsledkom veľmi spokojní. O to viac, že redizajnu webstránky predchádzal aj redizajn loga (viac sa dočítate TU), ktoré tak umožnilo celej našej komunikácií so zákazníkmi dať oveľa modernejší vzhľad.”
 
Ing.Halász Kamil
konateľ H-AC Projekt, s.r.o. a exkluzívny zástupca značky PYD na Slovensku.