SWOT analýza

SWOT analýza je najobľúbenejšou celosvetovo používanou analýzou, ktorá podáva jasný a ľahko čitateľný prehľad o firemnej situácii. Pracovať s touto analýzou je mimoriadne výhodné, keďže zahŕňa pohľad do internej aj externej situácie. Dá sa aplikovať ako na všeobecnú situáciu firmy, tak aj na konkrétnu a užšiu problematiku. Často sa používa SWOT analýza 4P, SWOT analýza uvedenia novej značky, SWOT analýza týkajúca sa rozhodnutia zahraničnej expanzie, ale aj SWOTka pre marketingovú komunikáciu a ďalšie.

SWOT analýza identifikovaním slabých a silných stránok (interné faktory), ktoré firma drží v rukách spolu so zmapovaním príležitostí a hrozieb (externé faktory) prichádzajúcich zvonku nachádza pôdu pre vylepšenie slabých stránok a premenenie ich na silné stránky, podobne ako dokáže využiť potenciálne hrozby na trhu v príležitosť pre rozvoj biznisu. Pomáha taktiež prispôsobiť firemné stratégie tomu, aby boli založené na zhode medzi jej silnými stránkami a možnosťami na trhu.

V neposlednom rade môže SWOT analýza slúžiť ako zhrnutie predchádzajúcich podrobných analýz a sprostredkúva prehľad o najdôležitejších zisteniach ktoré majú pre firmu najväčší zmysel. Slúži tiež ako významný odrazový mostík pre tvorbu marketingových stratégií a taktík, berúc do úvahy celkovú situáciu firmy a jej jednotlivé komponenty ktoré spolu úzko súvisia. 

  • Získajte jednoduchý prehľad internej a externej situácie firmy naraz
  • Zistite v čom je vaša firma silná
  • Zistite aké príležitosti vašu firmu tam vonku čakajú
  • Zbavte sa slabých stránok firmy a premeňte ich na silné
  • Zareagujte na potenciálne hrozby na trhu skôr ako vašu firmu zasiahnu
  • Získajte pevné podklady pre tvorbu vašich stratégií a taktík 

Tak čo, chcete mať aj vy svoju SWOT analýzu? Neváhajte nás kontaktovať!

Zaujímate sa o marketingové analýzy?

Otestujte si Vašu marketingovú analytiku

Vyplňte krátky test zameraný na marketingovú analytiku v súvislosti s Vašou firmou a my Vám dáme spätnú väzbu do 48 hodín, formou vyhodnotenia a doporučení našej agentúry. Jeho vyplnenie zaberie menej ako 5 minút a výsledky dostanete po jeho vyplnení do Vami zadaného mailu. Poskytnuté údaje slúžia výhradne pre našu agentúru a potreby tohto testu v rozsahu dohodnutej spätnej väzby. Nie sú v žiadnom prípade poskytnuté tretím osobám.