Analýza biznis modelu

Task: Core Competences, Key activities, Resources & Channel Network

Business model je základ každého podnikania. Skladá sa z rôznych elementov bez ktorých business nemôže fungovať. Sú to rôzne aktivity, procesy ale aj zdroje, partnerstvá a know-how. Toto všetko musí úspešne pracovať ako jeden organizmus. 

Analýzou Business Modelu získa firma prehľad v nasledujúcich otázkach:

Odkiaľ pochádzajú naše príjmy? Aká hodnota sa dodáva na ktoré trhy? Aké náklady sú spojené s poskytnutím tejto hodnoty? Sú naše vnímané kľúčové aktivity a kľúčové zdroje rovnako dôležité pre zisk, ako si myslíme? Ak konkrétnym spôsobom zmeníme náš model, aké to bude mať účinky?

Nastavte fungovanie a aktivity vašej firmy tak, aby ste zmaximalizovali zákaznícke benefity, zvoľte si unikátnu marketingovú stratégiu tvoriacu jadro vašej firmy viažuce sa na jej zdroje. Keď je medzi týmito komponentami prienik, z vášho business modelu sa razom stane motor zväčšujúci váš zisk!

  • Zefektívnite a sfunkčnite si Váš Business Model
  • Zvýšte hodnotu, ktorú poskytujete zákazníkom
  • Zistite odkiaľ prichádzajú Vaše príjmy
  • Posilnite kľúčové aktivity a zdroje Vašej firmy
  • Vytvorte pre Vašu firmu silnú a unikátnu stratégiu 

‘’Luck is not a business model.’’ A. Bourdain

Zaujímate sa o marketingové analýzy?

Otestujte si Vašu marketingovú analytiku

Vyplňte krátky test zameraný na marketingovú analytiku v súvislosti s Vašou firmou a my Vám dáme spätnú väzbu do 48 hodín, formou vyhodnotenia a doporučení našej agentúry. Jeho vyplnenie zaberie menej ako 5 minút a výsledky dostanete po jeho vyplnení do Vami zadaného mailu. Poskytnuté údaje slúžia výhradne pre našu agentúru a potreby tohto testu v rozsahu dohodnutej spätnej väzby. Nie sú v žiadnom prípade poskytnuté tretím osobám.