Analýza distribútorov

Ak sa Vaša firma zaoberá primárne výrobou a vývojom produktov a Vaše produkty sa dostávajú k zákazníkom cez sprostredkovateľa, čítajte ďalej...

Váš business je priamo závislý na externom medzičlánku, ktorý uskutočňuje finálny predaj Vášho produktu zákazníkom. Robí sa to prostredníctvom agentov, veľkoobchodného predaja alebo maloobchodu. Sú to rôzne stratégie líšiace sa mierou kontroly a risku. V každej situácii je istá rovnováha výhod a nevýhod, avšak líši sa to od odvetvia k odvetviu, od produktu k produktu, ako aj od konkrétneho distribútora. Preto analyzovať typ distribučného kanála alebo typ distribučného partnerstva Vám pomôže upraviť distribučnú stratégiu a spoluprácu s distribútormi tak, aby bola výhodná najmä pre Vás a Vašich zákazníkov. Aby ste nič nestrácali iba získavali.

A ktovie? Možno analýza ukáže, že najlepším riešením je, keď to budete mať celé v rukách Vy!

  • Optimalizujte mieru kontroly a risku
  • Nedeľte sa o svoje know-how
  • Vyberte si správnu distribučnú stratégiu
  • Spolupracujte s tým správnym distribútorom
  • Uľahčite si prístup k zákazníkovi

‘’A strong brand is the only thing that can tip the balance of power between distributors and manufacturer back into manufacturer’s favor.’’ D.F. D’Alessndro

Zaujímate sa o marketingové analýzy?

Otestujte si Vašu marketingovú analytiku

Vyplňte krátky test zameraný na marketingovú analytiku v súvislosti s Vašou firmou a my Vám dáme spätnú väzbu do 48 hodín, formou vyhodnotenia a doporučení našej agentúry. Jeho vyplnenie zaberie menej ako 5 minút a výsledky dostanete po jeho vyplnení do Vami zadaného mailu. Poskytnuté údaje slúžia výhradne pre našu agentúru a potreby tohto testu v rozsahu dohodnutej spätnej väzby. Nie sú v žiadnom prípade poskytnuté tretím osobám.