Analýza dodávateľov

V rámci dodávateľského reťazca môže mať firma rôznych dodávateľov či už časti produktu, celého produktu alebo napríklad aj balenia, obalov, či samotného dopravcu. Každá firma je v týchto potrebách jedinečná, avšak máloktorá sa zaobíde bez čo i len jediného dodávateľa. 

Práve výber správnych dodávateľov a vzťahy s nimi sú často rozhodujúcimi faktormi aký má firma výkon, stabilitu, kvalitu produktov, rýchlosť dodávok, ale najmä akú maržu si môže firma nastaviť, čo má priamy vplyv na jej ziskovosť. Tak isto počet distribútorov na ktorých sa firma spolieha priamo súvisí s riskom a jej vyjednávacou silou. Je taktiež dôležité všímať si ekonomickú či politicko-legálnu situáciu v krajine odkiaľ dodávateľ pochádza, ak operuje za hranicami krajiny kde podnikáte. 

Preto správny management distribútorov potrebuje poznať existujúcich aj potenciálnych dodávateľov. Na to je tu analytika dodávateľov a analýza dodávateľského reťazca.

  • Znížte náklady a zvýšte svoju ziskovosť optimalizovaním marže
  • Dobrá dodávateľská stratégia je tiež konkurenčná výhoda
  • Zabezpečte si stabilné a efektívne dodávanie
  • Zvýšte vyjednávaciu silu Vašej firmy a zabezpečte si čo najvýhodnejšie podmienky u dodávateľov 

‘’Only recently have people begun to recognise that working with suppliers is just as important as listening to customers.’’ B. Nalebuff

Zaujímate sa o marketingové analýzy?

Otestujte si Vašu marketingovú analytiku

Vyplňte krátky test zameraný na marketingovú analytiku v súvislosti s Vašou firmou a my Vám dáme spätnú väzbu do 48 hodín, formou vyhodnotenia a doporučení našej agentúry. Jeho vyplnenie zaberie menej ako 5 minút a výsledky dostanete po jeho vyplnení do Vami zadaného mailu. Poskytnuté údaje slúžia výhradne pre našu agentúru a potreby tohto testu v rozsahu dohodnutej spätnej väzby. Nie sú v žiadnom prípade poskytnuté tretím osobám.