Analýza konkurencie

Nedajte Vašej konkurencii šancu! Základ úspechu je uspokojiť potreby Vašich zákazníkov lepšie ako konkurencia. To sa dá dosiahnuť iba ak poskytnete zákazníkom väčšiu hodnotu a väčšiu spokojnosť ako Vaša konkurencia. 

Najdôležitejšie je určiť kto sú Vaši konkurenti. Vašou konkurenciou nemusí byť primárne iba firma poskytujúca technicky rovnaký alebo podobný produkt. Konkurenciou sú pre Vás aj firmy poskytujúce odlišný produkt, ktorý slúži na uspokojenie rovnakej potreby zákazníka. Zároveň si firma musí uvedomiť, že čím je podnikanie v danej sfére atraktívnejšie, tým je väčšia hrozba nových konkurentov vstupujúcich na trh. 

Okrem určenia kto je Vaša konkurencia, je potrebné zistiť o konkurentoch čo najviac. Aké sú ich možnosti, stratégie, ciele, silné a slabé stránky a taktiež akú reakciu môžete od nich očakávať v prípade novej stratégie. Zároveň môžete porovnať Vašu firmu s konkurenciou a jednoducho budete vedieť kde máte navrch a čo treba zlepšiť, aby ste boli prvou voľbou u Vašich zákazníkov. Takisto zistíte, akú má Vaša firma relatívnu pozíciu na trhu vzhľadom ku konkurencii. Poriadna konkurenčná analýza Vám dá náskok a budete to Vy a Vaša firma, kto bude o krok vpred. 

Nenechajte konkurenciu víťaziť! Vy sa staňte víťazom! Návod už poznáte...

  • Zvýšte si podiel na trhu
  • Vytvorte si silnú konkurenčnú výhodu
  • Budte úspešnejší ako Vaša konkurencia
  • Poskytnite Vašim zákazníkom viac ako Vaša konkurencia
  • Zistite pozíciu Vašej firmy na trhu vzhľadom ku konkurencii

‘’If you don’t have a competitive advantage, don’t compete.’’ J. Welch

Zaujímate sa o marketingové analýzy?

Otestujte si Vašu marketingovú analytiku

Vyplňte krátky test zameraný na marketingovú analytiku v súvislosti s Vašou firmou a my Vám dáme spätnú väzbu do 48 hodín, formou vyhodnotenia a doporučení našej agentúry. Jeho vyplnenie zaberie menej ako 5 minút a výsledky dostanete po jeho vyplnení do Vami zadaného mailu. Poskytnuté údaje slúžia výhradne pre našu agentúru a potreby tohto testu v rozsahu dohodnutej spätnej väzby. Nie sú v žiadnom prípade poskytnuté tretím osobám.