Analýza trhu

Analýza trhu slúži na to aby sa trh, na ktorom firma pôsobí, kvalifikoval a kvantifikoval. Často to zodpovie otázky podnikateľa či má zmysel na danom trhu podnikať a aká reálne výsledky môže očakávať, hlavne čo sa týka zisku a predajnosti v číslach. Veľkosť trhu je jedna z najdôležitejších premenných pre business, ktorá odhaľuje jeho potenciál. Ukazuje koľko kúpyschopných zákazníkov sa nachádza na trhu a teda odhaľuje nakoľko je daný trh lukratívny. Výrazne táto analýza uľahčuje plánovanie odbytu a firma dokáže zabezpečiť optimálne množstvo produktov pre daný trh. 

Samotná veľkosť ešte potrebuje byť doplnená o tempo rastu a maximálnu schopnosť absorpcie určitého produktu t.j. koľko kusov sa môže maximálne predať kým bude trh presýtený. Firma si tak vie presne naplánovať výrobné procesy, uskladnenie a vypočítať si predpokladané zisky. S jasným cieľom sa plánuje finančný rozpočet oveľa ľahšie.

  • Zistite koľko kúpyschopných zákazníkov je na trhu
  • Zistite koľko produktov dokážete na trhu predať
  • Zjednodušte a upresnite si plánovanie odbytu a výroby
  • Ľahko si naplánujete finančný rozpočet a predpokladané zisky 

‘’Marketing without data is like driving with your eyes closed.’’ D. Zarella

Zaujímate sa o marketingové analýzy?

Otestujte si Vašu marketingovú analytiku

Vyplňte krátky test zameraný na marketingovú analytiku v súvislosti s Vašou firmou a my Vám dáme spätnú väzbu do 48 hodín, formou vyhodnotenia a doporučení našej agentúry. Jeho vyplnenie zaberie menej ako 5 minút a výsledky dostanete po jeho vyplnení do Vami zadaného mailu. Poskytnuté údaje slúžia výhradne pre našu agentúru a potreby tohto testu v rozsahu dohodnutej spätnej väzby. Nie sú v žiadnom prípade poskytnuté tretím osobám.