Analýza značky

Task: Brand Equity, Corporate Identity, Branding & Image

Analýza vašej značky odhalí aspekty ako hodnotu, silu, identitu a imidž vašej firmy na trhu, alebo aké je zákaznícke vnímanie vašej značky. Silná značka zaručuje vysoké zisky a zároveň tvorí bariéru pre konkurenciu vstúpiť na trh a súťažiť so značkou ktorá má silné povedomie. Silná značka pôsobí v mysliach zákazníkov ako záruka kvality a vzbudzuje dôveryhodnosť. 

Najdôležitejšie je analyzovať tzv. ‘’Brand Equity’’ – ktorá meria silu značky. Analyzuje aké je povedomie značky, aké asociácie majú zákazníci v súvislosti so značkou a teda aký má značka imidž. Silu značky ovplyvňujú aj patenty, či dobré vzťahy s firemnými dodávateľmi a distribútormi.

Zanalyzujte si taktiež vaše rozšírené značky ak nejaké máte, alebo zistite, či nie je potrebné porozmýšľať nad ‘‘re-brandingom‘‘ ak značka trpí zlou povesťou alebo imidžom...

Analýza značky sa používa ako podklad pre tvorbu loga a brandingu s ktorým vám veľmi radi u nás v Efektívnom Marketingu pomôžeme v rámci našich profesionálnych a rýchlych grafických služieb

  • Zvýšte hodnotu Vašej značky na trhu
  • Zvýšte povedomie o Vašej značke
  • Vytvorte si silnú korporátnu identitu
  • Vybudujte značku, ktorá sa dobre pamätá a aj predáva
  • Zväčšite silu Vašej značky na trhu 

‘’The first lesson of branding is memorability. It is very difficult to buy something you can’t remeber.’’ J. Hegarty

Zaujímate sa o marketingové analýzy?

Otestujte si Vašu marketingovú analytiku

Vyplňte krátky test zameraný na marketingovú analytiku v súvislosti s Vašou firmou a my Vám dáme spätnú väzbu do 48 hodín, formou vyhodnotenia a doporučení našej agentúry. Jeho vyplnenie zaberie menej ako 5 minút a výsledky dostanete po jeho vyplnení do Vami zadaného mailu. Poskytnuté údaje slúžia výhradne pre našu agentúru a potreby tohto testu v rozsahu dohodnutej spätnej väzby. Nie sú v žiadnom prípade poskytnuté tretím osobám.