Stratégia vzťahu so zákazníkom

Tieto stratégie sú založené na vzťahu so zákazníkom, ktorý zvyšuje stabilitu a ziskovosť firmy. Účelom stratégií, ktoré pracujú na budovaní a vylepšení vzťahu so zákazníkom je zvýšenie lojality a dĺžky vzťahu so zákazníckymi skupinami. Nie každá zákaznícka skupina je vhodná na budovanie dlhodobého vzťahu a preto predpoklady zákazníckej skupiny pre lojalitu voči určitému servisu alebo produktu zisťujeme najprv prostredníctvom analýzy zákazníkov. Rôzne zákaznícke segmenty majú totiž rôznu ziskovosť a rôzny druh preferencií a spotrebiteľského správania. 

Stratégie pracujúce so vzťahom so zákazníkom sú veľmi prospešné aj pre B2B firmy, pre ktoré je dôležité určiť stratégiu ktorá má za cieľ určitý druh B2B spolupráce prostredníctvom špecifického typu zákazníckeho vzťahu. Tieto stratégie okrem iného pomáhajú manažovať a plánovať proces získavania nových zákazníkov, budovania stabilnej zákazníckej bázy a udržovania existujúcich zákazníkov.

Aký typ vzťahu so zákazníkom mate vy? Vybudujte si ho taký, že tí praví už neodídu..

  • Zaistite si stabilitu predaja a ziskovosti
  • Zvýšte lojalitu vašich zákazníkov
  • Predĺžte vzťah s vašimi zákazníkmi
  • Investujte váš čas a peniaze do najlukratívnejších zákazníckym segmentov
  • Efektívne získavajte nových a udržte existujúcich zákazníkov
  • Zvýšte spokojnosť u vašich zákazníkov

Otestujte si Vašu marketingovú stratégiu

Vyplňte krátky test zameraný na marketingovú stratégiu v súvislosti s Vašou firmou a my Vám dáme spätnú väzbu do 48 hodín, formou vyhodnotenia a doporučení našej agentúry. Jeho vyplnenie zaberie menej ako 5 minút a výsledky dostanete po jeho vyplnení do Vami zadaného mailu. Poskytnuté údaje slúžia výhradne pre našu agentúru a potreby tohto testu v rozsahu dohodnutej spätnej väzby. Nie sú v žiadnom prípade poskytnuté tretím osobám.

Zaujímate sa o marketingovú stratégiu?

Bez obáv nás kontaktujte. Stretneme sa s Vami a pripravíme Vám riešenie, ktoré bude plne zohľadňovať Vaše potreby a finančné možnosti. Objednajte si konzultáciu.