Čo je Logomanuál alebo Dizajnmanuál

Nemáte vytvorený jednotný grafický štýl? Potrebujete k logu logomanuál.
Blog | 22.07.2020

Logomanuál je dokument obsahujúci jasné pravidlá použitia grafických prvkov, grafického stvárnenia značky a loga. Ide o návod ako správne používať logo pre vytvorenie jednotného grafického štýlu firmy, chráni symboly značky a definuje vzťah symbolov a ich umiestnenie na tlačových a iných vizuálnych produkciách.
Nazývame ho aj RODNÝ LIST firmy. Je súčasťou Corporate Identity.

Dizajnmanual obsahuje aj tieto zobrazenia:

Minimálna veľkosť loga

Definície farebnosti – základ + doplnkové farby

Font – písmo, aj doplnkové

Komunikačné tlačoviny – vizitka, hlav. papier, obálky...

Elektronické aplikácie – podpisový vzor, banner...

Reklamné predmety s návrhom potlače

Layouty – leták, plagát, MENU...

a ďaleko viac....

Ochranná známka

Základné a inverzné prevedenie loga

Čiernobiele logo

Slogan

Prevedenie loga v materiáloch

Zakázané kombinácie

Tvarový predpis – geometrický a sieťový

Ochranná zóna

Ukážka dizajn manuálu

Dizajn Manuál

Rešpektovanie pravidiel uvedených v DIZAJN manuáli je zásadou a zodpovedá za nich pracovník - najčastejšie grafik - ktorý s firemnými prvkami pracuje. Pri vytváraní manuálu podklady odovzdávame aj v elektronickej forme.

Správne používanie loga a Corporate Identity pôsobí na zákazníkov ucelene a zaručuje tým jednotné vystupovanie budujúce profesionálny imidž a dôveryhodnosť spoločnosti.

Prečo vám nestačí len samotné logo?

Mnoho ľudí považuje logo za najdôležitejšiu časť vizuálnej reprezentácie značky. A majú pravdu.

Avšak vizuálne stvárnenie značky je omnoho komplexnejšie a skúsený grafik-dizajnér vie, že samotné logo nestačí. Logo je totiž základňou pre vizuálnu identitu, ktorá predstavuje rozsiahly systém farieb, fontov (písma) a symbolov, ktoré reprezentujú vašu značku navonok.

Úlohou dizajnéra je myslieť na rôzne situácie, v ktorých bude logo používané a prispôsobiť ho tak, aby za každých okolností vyjadrovalo rovnakú myšlienku a pôsobilo konzistentne.