Čo je to Integrovaná Marketingová Komunikácia?

Čo je to marketingová komunikácia všetci vieme. Avšak ako sa líši od integrovanej marketingovej komunikácie (skrátene IMK)?
Blog | 14.05.2021

Zdroj/obrázok: Freepik.com

Je to staro-nový koncept, ktorý bol akceptovaný ako uznávaný postup v marketingovej komunikácii už začiatkom 90tych rokov, ktorý naberá čoraz viac na dôležitosti práve v dnešnej dobe, vzhľadom na rastúci počet možností v marketingu, či už po technologickej alebo komunikačnej stránke a to aj kvôli stále viac fragmentovanému publiku a ich rastúcim nárokom na interakcie a zber informácií.

IMK je vnímaná ako neustály prebiehajúci vzťah a dialóg medzi firmou a zákazníkom, kde sa komunikácia nesústredí na obchodnú transakciu ako takú, ale vníma ju skôr z perspektívy, ktorá sa sústredí na zákazníka a na všetky rozličné spôsoby, ktorými môže firma so zákazníkom interagovať. Môže to byť e-mail, web, reklama, online marketing, sociálne siete, grafika, zľava v obchode, skrátka takmer čokoľvek, čo zákazník dokáže vnímať zmyslami a týka sa to vášho businessu. 

Rozoberme si teda marketingovú komunikáciu na drobné

Bežný spôsob komunikácie je transakčný, sústredený na dosahovanie určitých cieľov, napríklad zvyšovanie povedomia o značke za použitia osobitých komunikačných nástrojov (reklama, podpora predaja, osobný predaj, PR). Zároveň pri bežnej marketingovej komunikácii chýba prepojenie medzi jednotlivými ‘’message-mi“. 

Na druhej strane základným pravidlom pri použití IMK je, že firmy sa snažia koordinovať použitie nástrojov marketingovej komunikácie spolu s brandingom, logom, obrázkami a v neposlednom rade aj stratégiami vzťahu so zákazníkom. Publikum teda získa viacero možností vidieť, počuť, čítať ba aj interagovať s konzistentnými ‘’message-mi’’ firmy. Tieto ‘’messages’’ by mala byť v rámci IMK jasné, konzistentné, kredibilné a konkurencie schopné. Firma a jej produkty, by mali prostredníctvom IMK efektívne dosiahnuť želanú pozíciu na trhu a aj v mysliach zákazníkov. 

Pri použití IMK preto nie je vhodné kombinovať marketingové praktiky, ktoré môžu navzájom spôsobiť protichodný efekt. Napríklad drahá televízna kampaň na podporu vnímania prémiovej kvality značky použitá súčasne s podporou predaja napríklad vo forme zliav, by mohla spôsobiť nerovnováhu v tom, ako ľudia budú túto značku vnímať a do akej cenovej a kvalitatívnej kategórie ju zatriedia. Preto namiesto toho, aby sa rôzne formy marketingovej komunikácie prebiehajúce naraz ‘‘bili’’, alebo si kontra indikovali, by mali spolu synergizovať a tvoriť tak kvalitný a synchronizovaný dojem. 

Na záver krátke zhrnutie. IMK je: 

  • Sústrediaca sa na zákazníka
  • Podnecovaná komunikačnými technológiami
  • Vnímaná ako ‘’orchestrovaný‘‘ spôsob komunikácie
  • Môže obsahovať všetky možné a dostupné komunikačné nástroje

Ak vás téma integrovanej marketingovej komunikácie zaujala a chcete sa dozvedieť viac, napíšte nám a my sa s vami radi podelíme o naše vedomosti, ktoré vám pomôžeme uplatniť v praxi a nastaviť tak správne vašu integrovanú marketingovú komunikáciu.

 

Váš tím Efektívny Marketing

Pokiaľ Vás náš blog zaujal, kľudne ho zdieľajte, prípadne nám napište Váš názor, či skúsenosť. Ďakujeme:-)