Marketingová správnosť reklamných pútačov

Na čo treba myslieť pri marketingovo správnom nastavení outdoor reklamy?
Blog | 26.04.2021
  1. Prečo a ako zvoliť cieľové publikum pri tvorbe billboardu?
  2. Čo je dôležité spraviť ešte predtým ako cieľovú skupinu zadefinujeme?
  3. Prečo je dôležité umiestnenie billboardov?
  4. Ako správne navoliť obsah billboardu?
  5. Aké informácie uviesť na billboarde pre zvýšenie jeho efektivity a dosiahnutie želaného výsledku?
  6. Ako pracovať s logom na billboardoch?

V minulosti sme uverejnili blog o tom, ako spraviť billboard neprehliadnuteľným. Teraz sa pozrieme na marketingové aspekty a správny postup pri tvorbe efektívnej marketingovej správy prostredníctvom Billboardov a Megaboardov, ktoré denne vidíme na uliciach, budovách či pri ceste autom. Na čo myslieť a na čo nezabudnúť, aby ste netvorili všadeprítomný billboardový smog no pripravili marketingovo kvalitný Billboard, ktorým zároveň splníte cieľ svojej kampane?

Voľba správneho publika a cieľovej skupiny

Voľba publika na ktoré zacieľujeme billboard, je jedna z prvých vecí, na ktorú treba myslieť keď sa rozhodnete pre Billboard ako komunikačný kanál. Treba tiež zhodnotiť, či zvolená cieľová skupina je zastihnuteľná týmto spôsobom propagácie a zvážiť či nie je vhodnejší napríklad online marketing. Cieľová skupina sa primárne odvíja od typu produktu alebo služby ktorý propagujeme a sekundárne za akým účelom a s akým cieľom ideme tento produkt či službu promovať.

Preto by voľbe cieľovej skupiny mala predchádzať krátka analýza produktu, ktorá so sebou prináša pochopenie a riešenie potreby zákazníka. Napríklad pri predaji ortopedických topánok, je táto potreba nesprávna klenba chodidla, ktorá sa touto zdravotnou pomôckou môže napraviť. Táto potreba je určujúca aj neskôr pri obsahu billboardu, ktorý si rozoberieme nižšie.

Charakteristika cieľovej skupiny

Cieľová skupina priamo ovplyvňuje miesto umiestnenia billboardu ale hlavne aj jeho grafické spracovanie a obsah. Výber vhodnej cieľovej skupiny je taktiež kľúčový pre efektivitu reklamy a dosah na zákazníka.

Ako však cieľovú skupinu jednoducho zadefinovať, aby sme s ňou vedeli pri tvorbe billboardu pracovať?

Najjednoduchšie je si pomôcť základnými demografickými charakteristikami želaného zákazníka.

Extra Tip pre prípravu billboardu:

je vhodné si vytvoriť konkrétnu ‘’personu‘‘ vzorového ideálneho zákazníka, ktorého má billboard osloviť.

Príklad: Príprava billboardu pre pánsky horský bicykel vyššej cenovej rady od overenej značky

Jozef Rýchly, 48 rokov
Finančný Manažér

Vo voľnom čase rád trávi čas aktívnym oddychom v prírode a bicyklovaním po lesnom teréne.
Vie presne čo chce od života, váži si voľný čas a potrpí si na kvalitné príslušenstvo.

Miesto umiestnenia reklamy

Keď vieme koho oslovujeme, je jednoduchšie rozhodnúť sa v akých lokalitách billboard vybrať, aby sme na zákazníka určite natrafili a upútali jeho pozornosť. Napríklad, keď má billboard osloviť aktívnych cyklistov, billboard má byť umiestnený na miestach, kadiaľ títo cyklisti jazdia. Napríklad blízko vybudovaných cyklotrás alebo v okolí miestnych vychytených cyklistických servisov. 

Správne umiestnenie zvýši efektivitu reklamy a jej dosah a v konečnom dôsledku aj ušetrí vašu investíciu do reklamy. Nie je zmyslom mať veľa billboardov po celom meste, len ich treba rozmiestniť tak, aby z nich bola čo najväčšia návratnosť. 

Obsah a Slogan

Ako sme si už rozobrali vyššie, obsah má osloviť cieľovú skupinu a priviesť ju k želanej reakcii za použitia takzvaného apelu.
Cieľom kampane môže byť: zvýšenie povedomia značky, záujem alebo túžba po produkte, samotná kúpa produktu

Slogan na billboarde by mal obsahovať apel. Apel by mal byť založený na potrebe zákazníka, ktorá bola zistená v produktovej analýze, ktorú sme si spomínali vyššie v texte. Zároveň sa v dnešnej dobe stále viac niekam ponáhľame a na to treba myslieť aj pri voľbe dĺžky textu. Platí tu staré známe: Menej je niekedy viac.

Billboard Coca Cola

 

Billboard DHL

Informácie – dostatok, ale nie prebytok

Pre outdoor reklamu platí, že by mala byť stručná a jasná a mala by rýchlo zaujať. Štúdie totiž ukázali, že človek má v priemere len 3 sekundy na vzhliadnutie reklamy na ploche. Keďže ľudia venujú väčšiu pozornosť obrázkom ako textom, dôležitý je aj grafický dizajn billboardu. V zásade je však vhodné komunikovať prostredníctvom jedného vizuálu spravidla jednu službu alebo jeden produkt. Ak chcete promovať viac produktov, rozdeľte ich do viacerých vizuálov. Ľudia si totiž dokážu zapamätať 3 výhody produktu, avšak ak ich tam natlačíte viac, zabudnú nanešťastie rýchlo na všetky.

Billboard by mal samozrejme obsahovať aj kontaktné údaje. Ak chýbajú, je to problém, pretože čo z reklamy, keď zákazník nebude vedieť od koho reklama je alebo kde môže produkt zakúpiť. Najlepšie je uvádzať webovú stránku. Hlavne mladí ľudia, ktorých billboard zaujme, si radi pozrú cenu ponúkaného produktu či služby, vizuál si preto odfotia alebo rovno navštívia webovú stránku. A čo mobilné číslo? To si aj tak okoloidúci nezapamätá.

Logo

Ak sa prejdete po uliciach miest a všímate si cielene reklamné plochy, skúste sa zamerať na umiestnenie a veľkosť loga. Väčšina vizuálov nemá výrazné logo, čo je škoda. Zapamätáte si napríklad produkt ktorý je výrazný, avšak po návrate domov si už nebudete vedieť spomenúť na značku, čím reklama stráca svoje opodstatnenie. Zmätok taktiež nastáva, keď sa na jednom billboarde objaví viac než jedno logo a človek naň hľadiaci si nie je istý, ktoré logo priradiť ku predajni kde získa promovaný produkt či službu.