Etický kódex

Spoločnosť Cassovia Consulting Group, s.r.o. sa zaväzuje ku plneniu nasledujúcich bodov:

1.   Zákazníkovi dávame zásadne pravdivé informácie, a to aj v tom prípade, že by  to mohlo ohroziť našu spoluprácu.
2.   Nezastierame veci, ktoré nie sme schopní garantovať s požadovanou mierou kvality.
3.   Svojho zákazníka si vážime, lebo si uvedomujeme, ze práve on je zdrojom našej obživy, ale aj radosti pracovať v obore, ktorý nás baví.
4.   Spokojnosť a úspech nášho zákazníka, je našim cieľom a našim úspechom.
5.   V prípade, že zákazníkovi poskytujeme marketingové poradenstvo a sme súčasťou ,,citlivých informácií,, zásadne nepracujeme, bez jeho súhlasu, s jeho priamymi konkurentmi na trhu!
6.   Zverené informácie od klienta považujeme za diskrétne a zamestnanci spoločnosti sú zaviazaní nešíriť ich ďalej.
7.   Pri tvorbe ceny vychádzame z princípu FAIR PRICE.
8.   K našim dodávateľom sa chováme tak, ako chceme, aby sa k nám chovali naši zákazníci.

 

Dňa 01.06.2012

 

Ing.Juraj Halász
CEO/Founder