O našej marketingovej agentúre

Marketingová agentúra Cassovia Consulting Group, s.r.o. bola založená v roku 2007. Od jej samotného vzniku sa zameriavame na komplexné marketingové riešenia, nie iba na časti marketingu, ako je napríklad reklama.

Vyhľadávanie marketingových príležitostí, dôsledná segmentácia trhu, variabilné stratégie, targeting a positioning, komplexné analýzy interného či externého prostredia, vytvorenie komplexného Corporate identity, loga alebo grafiky, či nákup médií pre kampane sú len zlomkom toho, čo sme Vám schopní ponúknuť. Šírka marketingových činností a jedinečnosť každého klienta si vyžaduje vždy individuálne riešenia.

Našim hlavným cieľom je úspech nášho klienta bez kompromisov - a to nie je klišé.Uvedomujeme si, že práve úspech presvedčí klienta, a že z dlhodobého hľadiska iba komplexný marketing a dlhodobá win-win kooperácia majú zmysel. 

Marketing je pre nás viac ako len práca, je to radosť, ale aj poslanie!

V roku 2010 sme sa ozšírili aj o full-servisové grafické štúdio CreativeArea, ktoré pre našich klientov zabezpečuje  komplexné grafické služby od navrhnutia kreatívneho konceptu, cez špičkové grafické spracovanie, až po kompletné tlačové, webové, mobilné a grafické riešenia šité na mieru.

ROKY SKÚSENOSTÍ

Bohaté osobné skúsenosti z pôsobenia v rôznych oblastiach marketingu, nás robia oveľa flexibilnejšími v oblasti marketingu. Tým, že väčšina z nás nezačínala v agentúre, ale vo firmách podobných našim klientom, vieme ľahšie identifikovať problémy a dokonale poznáme aj očakávania našich klientov. Vieme sa lepšie vžiť do ich pozície, čo nám umožňuje navrhovať skutočne efektívne riešenia. 

Výsledky našich prác si môžete pozrieť v sekcii REFERENCIE.

EFEKTÍVNY MARKETING V TROCH BODOCH

  1. Pomáhame našim klientom dosahovať ich ciele profesionálnym marketingovým poradenstvom a dlhodobou spoluprácou
  2. Vysoký štandard kvality našich služieb je samozrejmosťou
  3. Sme dynamická a flexibilná spoločnosť, ktorá dokáže predvídať a rýchlo sa prispôsobovať meniacim sa aktuálnym požiadavkám trhu

NÁŠ TÍM

Základom úspechu každej dobrej firmy sú vzdelaní, odborne zdatní a spokojní zamestnanci, ktorých považujeme za aktívum našej agentúry. A je jedno, či ide o interných alebo externých spolupracovníkov. Naše úspechy sú vždy výsledkom efektívnej spolupráce celého tímu.

JURAJ - CEO / Konateľ

"Pre štúdium marketingu som sa rozhodol na vysokej škole. V rokoch 1992 sme však o marketingu vedeli iba veľmi málo a fascinovali nás predovšetkým iba jeho časti, a to reklama, či tvorba značiek. Z ďaleka som v tom čase ani len netušil, nakoľko je marketing komplexný, ani ako výrazne ovplyvňuje dlhodobé úspešné fungovanie firiem, ale aj inštitúcií. Mojou výhodou bolo, že po ukončení štúdia sa mi podarilo zamestnať u marketingovo "uvedomelých" spoločností ako je Coca-Cola, resp. vo finačnom sektore, ktorý začal v tom čase byť inovátorom v marketingovom prístupe.
Po viac ako 10 rokoch strávených na rôznych pozíciach v marketingu na Slovensku, ale aj v zahraničí, som sa rozhodol založiť spoločnosť Cassovia Consulting Group, s.r.o. ako ambádora marketingu v Košiciach. A teší ma, že dodnes naše služby odceňujú spoločnosti, s ktorými kooperujeme nepretržite viac ako 8 rokov. Samozrejme, to nás zaväzuje byť vždy pripravení poskytnúť tie najlepšie služby a neustále sa vzdelávať.
Budeme radi, keď aj Vašej spoločnosti budeme vedieť dokázať naše kvality."

kompetencie : marketingové služby | webstránky | kampane

PETER - Art Director

kompetencie : grafické služby | webstránky | kampane

 

MAREK - Web Developer

kompetencie : webstránky

DODÁVATELIA

Našich dodávateľov si dôsledne vyberáme tak, aby sme naplnili aj tie najnáročnejšie očakávania našich klientov (napr.: tlačiarne, špecializovaná audio video produkcia, programovanie špeciálnych aplikácií a pod.). Tie by sme bez kvalitných dodávateľov len ťažko vedeli naplniť. Ďakujeme spoločnostiam, ktoré s nami spolupracujú, čím spolugarantujú nami ponúkaný vysoký štandard kvality služieb, a tým sa nemalou mierou podieľajú na našich úspechoch.