Marketingová komunikácia
od 50 € / hod. mám záujem

Marketingová komunikácia je rovnako dôležitá, ako ostatné prvky marketingového mixu "4P", akurát je cieľovou skupinou vnímaná najviac. Aj preto sa jej veľakrát nesprávne pripisuje väčší význam, ako má v skutočnosti pre úspech výrobku, služby či samotnej firmy a v drvivej väčšine prípadov ide aj o najnákladnejšiu časť. Zahŕňa všetky formy komerčnej aj nekomerčnej komunikácie, ktorých cieľom je podpora marketingovej stratégie spoločnosti. Rovnako tak zahŕňa nástroje nadlinkových aj podlinkových komunikácií. 

Pomôžme si aj tentokrát niekoľkými príkladmi z praxe:

1. Firma prevádzujúca vleky a požičovňu lyží si nakúpi 10 billboardov v akciovej cene do 50 km od vleku na celý rok.

2. Reštaurácia je v centre väčšieho mesta a komunikuje iba cez sociálne siete.

3. Hotel ....

 

 

plan marketingovej komunikacie

 

kampane

 

vyhodnocovanie marketingovej komunikacie

 

50% investovaných do reklamy sú vyhodené peniaze, akurát nevieme ktorých 50%

 

Pripravíme pre Vás marketingovú komunikáciu, ktorá Vám priláka viac zákazníkov pre nový produkt či službu, upevní postavenie na trhu a tak celkovo ovplyvní kúpne chovanie obyvateľstva vo Váš prospech. Vypracujeme Vám komunikačný plán s využitím nástrojov marketingovej komunikácie, ktorý vám pomôže presnejšie a efektívnejšie osloviť vášho zákazníka.

"Nekomunikovať vlastne znamená nebyť !"

V prípade potreby sa môžeme stať Vašou reklamnou agentúrou alebo iba grafickým štúdiom. Dôležité je, aby sme porozumeli Vašim požiadavkám, a tak Vám vedeli poskytnúť primeranú a účinnú spätnú väzbu. Pozrieme sa, aké aktuálne dáta máte k dispozícii a či s nimi viete správne pracovať. Pomôžeme Vám vyselektovať Vašich zákazníkov na mieru. Výsledkom bude pre Vás to, aby zákazníci pochopili, že ste pre nich jediná a tá najlepšia spoločnosť, ktorá im poskytne riešenia ich problému.

PONÚKAME VÁM NASLEDOVNÉ SLUŽBY
 • príprava a realizácia mediálnych kampaní 
 • tvorba komunikačných strátégií a komunikačného mixu
 • tvorba sloganov
 • vypracovanie Corporate Identity (firemnej identity)
 • analýza online komunikácie a návrhy riešení (webstránky, PPC kampane)
 • grafické návrhy a zabezpečenie produkčných materiálov (katalógy, banery, letáky, brožúrky, inzercia a pod.)
 • návrhy outdoor či indoor reklamy
 • návrhy na veľkoplošnú tlač
 • organizácia výstav
 • návrh reklamných predmetov
 • spracovanie prezentácií spoločností
 • grafické návrhy obalov a potlače na výrobkoch

Samozrejmosťou je aj zabezpečenie realizácie, tlače a dodania materiálov. Viac zistíte v našich GRAFICKÝCH SLUŽBÁCH.

Zaujímate sa o marketingovú komunikáciu?

Bez obáv nás kontaktujte. Stretneme sa s Vami a pripravíme Vám riešenie, ktoré bude plne zohľadňovať Vaše potreby a finančné možnosti. Objednajte si konzultáciu.

Otestujte marketingový potenciál firmy

Jednoduchým testom zistíte, ako je na tom Váš marketing. Jeho vyplnenie zaberie menej ako 5 minút a výsledky dostanete po jeho vyplnení do mailu. Zistite si to malou analýzou.