Logo / Branding

Branding značky My Aplend

Pri materskom brande možu vznikať aj podskupiny brandov, ktoré môžu vychádzať z materského loga. Toto je ten prípad, keď materské logo vytvorilo podbrand MyAPLEND, ktorý prezentuje vernostný program.

Značka a logo vytvorené pre vernostný systém spoločnosti APLEND.

Dizajn manuál v elektronickej podobe