Grafický Dizajn

Čo sa skrýva pod pojmom grafický dizajn ?

GRAFICKÝ DIZAJN je o vizuálnej podobe komunikácie, ktorá spája grafické prvky a texty.
Ovplyvňuje všetko čo vidíme, kupujeme a s čím prichádzame do kontaktu.
Grafika a dizajn oslovujú zákazníkov na prvý pohľad. Predstavia kto ste a čo robíte.


Grafická vizualizácia

Ide o spracovanie navrhnutej vizuálnej komunikácie na konkrétnych reklamných nosičoch: reklamné tlačoviny, billboardy, bannery, WEB bannery...atď.
Grafický návrh tak v tejto fáze ešte stále vieme s klientom doťahovať do finálnej podoby.


Jedinečné reklamné kampane

Potrebujete zmeniť grafickú podobu, aby sa stala viac zapamätateľnou a pútavou? 

Naše grafické štúdio Creative Area pre Vás vytvorí jedinečný vizuálny štýl pre reklamné kampane alebo WEB stránky.
Grafický dizajn vám tak umožní čo najefektívnejšie komunikovať so zákazníkmi.

S klientmi preferujeme osobné stretnutie, aby sme čo najlepšie zanalyzovali potreby a ciele, ktoré by klient chcel dosiahnuť. 

 

Úlohou každej reklamy je informovať, ale hlavne prilákať potenciálneho zákazníka.

Ukážky grafík reklamných kampaní

Reklamná kampaň pre STABILITA d.d.s., a.s.

Corporate identity pre značku KINIRIL