Grafický Dizajn

Vytvoríme pre Vás efektívny a originálny grafický dizajn pre zviditeľnenie. Odlíšte sa od konkurencie.

Čo sa skrýva pod pojmom GRAFICKÝ dizajn pre reklamu ?

GRAFICKÝ DIZAJN je o vizuálnej podobe marketingovej komunikácie, ktorá spája grafické prvky a texty. Musí na prvý pohľad zaujať.
Ovplyvňuje všetko čo vidíme, kupujeme a s čím prichádzame do kontaktu.
Grafika a dizajn oslovujú zákazníkov na prvý pohľad. Predstavia kto ste a čo robíte.
Grafický dizajn Vám vhodne pomôže s rozbehom podnikania. Stanete sa tak viditeľnými.

Grafické práce a reklama

Ide o spracovanie navrhnutej vizuálnej komunikácie na konkrétnych reklamných nosičoch: reklamné tlačoviny, billboardy, bannery, WEB bannery...atď.
Grafický návrh tak v tejto fáze ešte stále vieme s klientom dolaďovať. Pomáha nám k tomu aj vizualizácia reklamy priamo na reklamných nosičoch. Grafické práce dotiahneme až do finálnej podoby a tou je realizácia. 

Jedinečná reklamná kampaň

Potrebujete zmeniť grafický štýl, aby sa stal viac zapamätateľným a pútavým? Úlohou každej reklamy je prilákať a čo najlepšie informovať potenciálneho zákazníka o kúpe produktu či objednania služby. Aby reklama správne fungovala a dosiahli ste požadované ciele, navrhujeme sa zamerať na Marketingovú analýzu.

Naše grafické štúdio Creative Area pre Vás vytvorí jedinečný vizuálny štýl pre komplexné reklamné kampane, WEB stránky, firemné materiály... a ďaleko viac.
Navrhnutý grafický dizajn vám tak umožní čo najefektívnejšie komunikovať so zákazníkmi.

Čo Vám ponúkame?

·       grafický návrh reklamnej kampane

·       optimalizáciu (načasovanie kampane)

·       budget (nacenenie)

·       vytypovanie vhodných plôch

·       návrh a výroba reklamy

·       zabezpečenie tlače a inštalácie

·       doručenie na miesto určenia

 

Ukážky grafík reklamných kampaní

Reklamná kampaň pre STABILITA d.d.s., a.s.

Corporate identity pre značku KINIRIL