Stratégia zahraničnej expanzie

Ocitla sa vaša firma v situácii, kedy je domáci trh presýtený, je na ňom silná konkurenčná rivalita, trh je malý a má pomalý alebo nízky rast? Možno pre vašu firmu práve začala nová kapitola expanzie na nové trhy.

Vypracovaním stratégie na zahraničnú expanziu, vám pomôžeme vybrať ten správny trh. Na to je potrebné analyzovať trhy a ich makroenvironment pomocou analýzy PESTEL

Ak je trh starostlivo posúdený a vybraný ako vhodný pre vašu expanziu, prichádza na rad rozhodnutie, ako vstúpiť na tento trh a akú stratégiu zvoliť. Môže ísť o priamy či nepriamy export s použitím agentov či distribútorov ktorý sú buď pôsobiaci na domácom trhu alebo sú už priamo na novom trhu. Ďalej môže ísť o kooperovanie s inými firmami na danom trhu vo forme licencií alebo spojenia. Najväčší krok, ktorý môže firma spraviť, je priame investovanie na založenie firmy na danom trhu napríklad aj výrobných fabrík a podobne. 

Všetky tieto možnosti sa veľmi líšia, najmä v tom, aký risk a kontrolu bude mať domáca firma nad aktivitami na novom trhu a ako veľa bude potrebné do tejto expanzie zainvestovať. S tým priamo úmerne súvisí to, nakoľko potom bude firma z expanzie aj profitovať a nakoľko sa bude o zisk deliť s ďalšími zúčastnenými stranami.

Expandovať na nové trhy je veľká zodpovednosť, preto sme tu pre vás, aby sme vám pomohli nastaviť vaše 4P pre jednotlivé trhy a taktiež taktiku, ako postupovať pri expanzii. 

  • Zvýšte objem predaja
  • Získajte viac zákazníkov
  • Dostaňte prístup na nové trhy
  • Budujte firmu a nechajte ju sa rozrásť
  • Vyberte ten správny nový trh pre expanziu
  • Zistite či je lepšie expandovať postupne alebo naraz
  • Nastavte vaše 4P pre nové trhy

Otestujte si Vašu marketingovú stratégiu

Vyplňte krátky test zameraný na marketingovú stratégiu v súvislosti s Vašou firmou a my Vám dáme spätnú väzbu do 48 hodín, formou vyhodnotenia a doporučení našej agentúry. Jeho vyplnenie zaberie menej ako 5 minút a výsledky dostanete po jeho vyplnení do Vami zadaného mailu. Poskytnuté údaje slúžia výhradne pre našu agentúru a potreby tohto testu v rozsahu dohodnutej spätnej väzby. Nie sú v žiadnom prípade poskytnuté tretím osobám.

Zaujímate sa o marketingovú stratégiu?

Bez obáv nás kontaktujte. Stretneme sa s Vami a pripravíme Vám riešenie, ktoré bude plne zohľadňovať Vaše potreby a finančné možnosti. Objednajte si konzultáciu.