Logo / Branding

Branding Hotela Perugia

Pôvodná fasáda s pôvodným značením Hotela Perugia a reštaurácie Gazdovský dvor

Staré pôvodné logo - výstrč
Pôvodné označenie hotela
Pôvodné logo hotela

Nová fasáda s už novým značením Hotela Perugia a reštaurácie Koliba Kamzík

3D nové svetelné logá - zrekonštruovaná fasáda
Nové svetelné logá na fasáde hotela
3D nesvetelné logo - recepcia