Logo / Branding

Redizajn loga H-AC Projekt

Zadanie:  HA-C Projekt, s.r.o. je malá projekčná kancelária, ktorá vznilka v roku 2007, a ktorej poslaním je projektovať objekty s efektívnou tepelnou pohodou (vykurovanie, chladenie). Ako každá začínajúca spoločnosť zo začiatku riešila skôr obchodno-administratívne problémy. Na marketing jednoducho neostal čas. Rast spoločnosti si však vyžiadal nové prístupy, a to aj v otázkach marketingu. A prečo nie hneď zjednodušením loga a následne zjednotením komunikačných výstupov zo spoločnosti?

Efektívny marketing: Na základe zadania, sme navrhli zjednodušenie loga spoločnosti. Od začiatku sme ani neuvažovali o jeho úplnej zmene, nakoľko tá vôbec nebola nutná. Pôvodné logo dokonale vystihuje corebusiness (základ podnikania) spoločnosti. Nehovoriac o tom, že spoločnosť si svojim profesionalizmom vybudovala veľmi slušné meno. A teda výsledok redizajnu môžete vidieť nižšie.

Staré logo - do roku 2015

 

Nové logo

Referencia klienta

Marketingová agentúra CCG sa priamo trafila do môjho zadania. S vizuálom nového loga, ako aj s novými komunikačnými prvkami som veľmi spokojný. Potešilo ma, že sa snažili budovať na histórií našej spoločnosti a nevymýšlali niečo úplne nové. Čo ma však potešilo najviac, je rýchlosť s akou agentúra pracuje a rozsah nimi ponúkaných riešení. Určite sa teším na ďalšiu spoluprácu. Agentúre ďakujem a zároveň ju doporučujem!”

Ing. Kamil Halász
konateľ
H-AC Projekt, s.r.o.