Reklamné kampane

Reklamná kampaň 2020 pre Stabilitu

Marketingová kampaň pre tento rok sa pripravovala už za horúca a v hodine 12-tej. Aj napriek krátkosti času na prípravu kampane, a so zapojením celého nášho tímu vo dne v noci, sme stihli deadline včas. Do poslednej chvíle sa nám podarilo neprezradiť kto bude tvárou celej jarnej kampane. Reklamné outdoor / indoor nosiče sme mali objednané, termínovo správne nastavené a naši dodávatelia s netrpezlivosťou čakali na grafické podklady. Príchodom mesiaca MAREC sme kampaň mohli s úsmevom spustiť.

V tejto dobe je naozaj dôležité neustále vyvolávať potrebu sporiť si na dôchodok. Ako spieva p.Kandráč aj v rádiospote: ."..začni šetriť na dôchodok, nech sa lepšie žije" S vtipným textom a emóciou nám pomohol znásobiť účinok kampane.

Vizualizácia polepu autobusu

Vizualizácia outdoor / indoor citylightu jarnej kampane 2020 pre Stabilitu

Inzercia v týždenníku TREND
WEB bannery na stránke www.stabilita.sk
Ukážka grafík pre tlačoviny