Reklamné pútače / Svetelné reklamy

Svetelné logo reštaurácie Salaš, Veľký Slavkov

Ukážka návrhu a následného umiestnenia svetelného loga na budove reštaurácie.

Grafický návrh svetelného loga Salaš Veľký Slavkov

3D svetelné logo v exteriéri
Svetelné logo označujúce reštauráciu
Svetelné logo na budove v exteriéri (zdroj FB)