Analýza ziskovosti

Task: Profit, Costs, Sales

Analýza ziskovosti skúma operačné výsledky firmy ako sú jej zisk a náklady, či výška predaja. Tieto kľúčové premenné napovedia veľa o tom, ako sa firme darí v rôznych časových obdobiach, ako sa darí rôznym produktom či geografickým regiónom na ktorých firma pôsobí. 

Táto jednoduchá analýza pomáha optimalizovať firemné procesy, zistiť ktoré produkty alebo regióny neprospievajú a zaťažujú firmu nielen finančne. Môže taktiež slúžiť ako diagnostika problému, ktorý sa dá preskúmať ďalšími analýzami, napríklad analýzou produktu. Marketingové analýzy sú odrazovým mostíkom k rôznym marketingovým stratégiám ako napríklad cenová stratégia alebo produktová stratégia

Radi vám u nás v Efektívnom Marketingu pomôžeme s marketingovou analytikou a stratégiami a flexibilne ich prispôsobíme vašej firme na mieru. Pracujeme rýchlo a odborne, preto nás neváhajte kontaktovať. 

  • Zvýšte predaj a zisk Vašej firmy
  • Zistite čo Vám zvyšuje náklady
  • Zistite, ktoré produkty sú vo Vašom portfóliu najziskovejšie
  • Zbavte sa neziskových produktov, lokalít a zákazníkov, ktorí znižujú Váš výkon

‘’Profit isn’t a purpose, it’s a result.’’ S. Sinek

Zaujímate sa o marketingové analýzy?

Otestujte si Vašu marketingovú analytiku

Vyplňte krátky test zameraný na marketingovú analytiku v súvislosti s Vašou firmou a my Vám dáme spätnú väzbu do 48 hodín, formou vyhodnotenia a doporučení našej agentúry. Jeho vyplnenie zaberie menej ako 5 minút a výsledky dostanete po jeho vyplnení do Vami zadaného mailu. Poskytnuté údaje slúžia výhradne pre našu agentúru a potreby tohto testu v rozsahu dohodnutej spätnej väzby. Nie sú v žiadnom prípade poskytnuté tretím osobám.