Návrh obalu Kiniril

Pri vytváraní pútavého obalu pre produkt s názvom KINIRIL sme vychádzali z korporátnych prvkov v už schválenom DIZAJN MANUÁLI.

Obal produktu ovplyvňuje nákupné správanie potenciálnych zákazníkov.
Pri tvorení dizajnu obalu však nesmieme zabúdať na zákonom stanovené informácie/texty.

Vizualizácia obalu na tubu Kiniril
Vizualizácia krabice a tuby Kiniril