Branding vs. Brand Management

Posvieťme si spolu na to, čo je to brand management a branding, čím sa zaoberajú a aký je medzi nimi rozdiel.
Blog | 20.07.2021

Zdroj/obrázok: Freepik.com

1. Brand Management

Brand management sa sústreďuje na rozvoj, prípravu a uvedenie stratégií do praxe, ktoré majú za cieľ posilnenie značky na trhu a v mysliach zákazníkov. Sila značky je iba taká, akú jej priznajú ľudia tým, ako ju vnímajú. Toto vnímanie sa priamo premieta aj do predajnosti danej značky, keďže ľudia ako zákazníci robia nákupné rozhodnutia na základe svojich dojmov a preferencií. Preto je veľmi dôležité pre firmy mať kvalitnú brand management stratégiu.

Brand management stratégia by sa mala sústrediť na to, ako informovať a ovplyvňovať svoje cieľové publikum a budovať vzťah medzi značkou a potencionálnymi zákazníkmi.

Základ pri brand managemente je, aby si firma vedela vytvárať svoju jedinečnú pozíciu na trhu, ktorá ju vymedzuje voči konkurencii a prispôsobiť tomu interakcie a komunikáciu s publikom. To je spôsob, ako môžu zákazníci ľahšie obsiahnuť v čom je firma jedinečná, alebo ako ju jednoducho odlíšiť od iných firiem.

V rámci brand managementu sa zvyčajne pracuje s:

2. Branding

Na druhej strane branding je skôr marketingová a komunikačná technika, ktorú firma používa na ovplyvnenie percepcie značky. Táto taktika je priamo ovplyvnená tým, aké má značka ciele, kto je jej cieľová skupina a cez aké kanály sa dá túto cieľovú skupinu zastihnúť.

Branding je viac sústredený na marketingovú stránku spojenú s brandom na rozdiel od brand managementu, ktorý sa viac sústreďuje na samotné firmené stratégie orientované na brand. Branding sa snaží značku zmeniť z nepoznanej na poznanú, dopyt konvertovať na zákazníka a zo zákazníka spraviť obhajcu a ambasádora značky.

Branding je preto zameraný skôr na vytváranie pozitívnych asociácií spojených so značkou ako takou. Preto napríklad pri takzvaných ‘’blind testingoch’’ alebo aj ‘’testoch na slepo’’ ľudia nedokázali určiť o akú značku ide, keď posudzovali len samotný produkt bez poznania brandu. Taktiež bolo preukázané, že značka jednoznačne silno ovplyvňovala výber a preferenciu produktov a nie produkt samotný. (Viac o blind testoch z praxe známych značiek sa dočítate v našom blogu Brand a blind testing v praxi).

Branding sa teda zameriava na:

 

Zaujala vás téma brandingu? Ak sa chcete dozvedieť viac k danej téme, radi sa s vami podelíme o naše vedomosti prostredníctvom našich najnovších blogov a pomôžeme vám s prípravou úspešnej brandovej stratégie, ktorá vám prinesie želaný efekt.  

Prihláste sa na odber nášho newslettera a získajte najnovšie blogy včas!

       Váš tím Efektívny Marketing.