Branding Hotela Perugia

Pôvodná fasáda s pôvodným značením Hotela Perugia a rešteurácie Gazdovský dvor

Nová fasáda s už novým značením Hotela Perugia a reštaurácie Koliba Kamzík