Redizajn a nový vizuálny štýl pre Koliba Kamzík

Že nie je možné prepojiť tradičný štýl s moderným? Presvedčte sa o opaku.

Zmena loga

Pôvodné logo
Nové logo