Jarná kampaň 2018 pre Stabilitu

Kampane | 01.03.2018

Grafický návrh celopolepu autobusu v rámci kampane.

Výsledná realizácia celopolepu