Design manuál HS MEDIK

Vizualizácia firemnej identity HS MEDIK
Design manuál HS MEDIK - šanón
Návrh coming soon webu na mobile.