Vonkajšia svetelná reklama Olívia Restaurant

Grafický návrh svetelného totemu
Grafický návrh svetelnej výstrče